Asute siin: Avaleht 1995. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 1995 Haruldaste ja ohustatud taimekoosluste seire 1995. a.Haruldaste ja ohustatud taimekoosluste seire 1995. a.

Kokkuvõte

Liikide ja koosluste seire alamprogrammi raames toimus 1995. aastal haruldaste ja ohustatud taimekoosluste seire. Haruldaste ja ohustatud taimekoosluste seire koosnes omakorda 11 seireprojektist, mille raames uuriti järgmisi kooslusi: rabad (Endla Looduskaitseala rabad; Kirde-Eesti rabad), madalsood (Avaste soo taimekooslused), puisniite, rannaniite, loopealseid, salumetsad (tammikud, pangametsad), salu-okasmetsad (Vällamäe salukuusik), kukemarjanõmmed. Seirejaamu oli 1995. aastal 22, millest esmaseire toimus 19-s.

Seirealadel hinnati järgmisi parameetreid (esinemise korral): üldandmed seirejaama asukoha kohta; mikroreljeef; veerežiim, inimmõju; biootilised ja abiootilised tegurid; puurinde, järelkasvu ja põõsarinde liituvus, koosseis, kõrgus, liigid; rohu-puhmarinde üldkatvus, liigid ja nende katvus, ohtrus, vitaalsus; samblarinde üldkatvus ja liigid ning kasvuviis, seireala üldskeem.

Andmesisestuse töömahukuse vähendamiseks organiseeriti FoxProl põhineva eestikeelse kasutajaliidese koostamine.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee