Asute siin: Avaleht 2005. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2005 Haned, luiged ja sookurg 2005. a.Haned, luiged ja sookurg 2005. a.

Kokkuvõte

Nii läbirändel peatuvate kui ka pesitsevate valgepõsk-laglede arvukus on viimastel aastatel langenud. Läbirändel peatuvate laglede arvukuse vähenemise üheks oluliseks põhjuseks on rannaniitude pindala ja kvaliteedi langus ning pesitsejate arvukuse vähenemise üheks põhjuseks on merikotkaste intensiivistunud röövlus kolooniates. Viimastel aastatel on vähenenud ka sügisrändel peatuvate hallhanede arvukus, mille põhjused on ebaselged, sest mujal Euroopas on liigi arvukus kasvanud. Võimalik, et tegemist on 1990ndatel toimunud üleküttimise tagajärgedega. Eestist läbirändavate ja kevadel peatuvate rabahanede arvukus on olnud suhteliselt stabiilne, suur-laukhanede arvukus on aga tõusnud. Arvukustrendid meil langevad kokku nende liikide üldarvukuse trendidega Euroopas tervikuna. Seireandmete põhjal tuleks ette võtta järgmist:

• Lõpetada hallhanejaht kuni asurkonna seisundi paranemiseni.

• Intensiivistada rannaniitude hooldamist, eriti Saaremaal, et normaliseerida läbirändel peatuvate valgepõsk-laglede primaarsete toitumispaikade (toiduressursi) olukord.

• Rakendada ellu hanede kompensatsioonialade võrgustik (Leito 2001) Karala pilootprojektieeskujul, et vähendada hanekahjustusi ning optimaalselt ühendada hanede kaitse ning regionaalne põllumajandus hanede koondumispiirkondades.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee