Asute siin: Avaleht 2008. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2008 Haned, luiged ja sookurg 2008. a.Haned, luiged ja sookurg 2008. a.

Kokkuvõte

Sügisrändel registreeriti eri peatuspaikades kokku 8040 hallhane, mis on seireperioodi (1990–2008) madalaim näitaja. Üheks põhjuseks sellele on kindlasti üleküttimine 1990ndatel. Peamiselt koondusid rändel peatuvad hallhaned Matsalu lahe piirkonda. Hallhane Eesti pesitsuspopulatsiooni suuruseks perioodil 2003–2008 hinnati 600–700 paarile ja pikaajalist trendi (1991–2008) langevaks. Arvukus on võrreldes eelmise hinnanguperioodiga 1998–2002 (800–1100 paari) oluliselt vähenenud. 227 vaatluskohas loendati kokku 127 000 valgepõsk–laglet. Suuremal arvul peatusid lagled Matsalu rahvuspargis. Võrreldes eelmise, 2005. aasta loendusega, oli käesoleval seireaastal laglede arvukus ligikaudu 1,6 korda suurem. Tõenäoliselt on toimunud reaalne juurdekasv, kuid üheks põhjuseks võib olla asjaolu, et 2005. aastal toimus lennuloendus liiga hilja, ajal mil rändeliikumine oli juba alanud. Valgepõsk–lagle Eesti pesitsuspopulatsiooni suuruseks perioodil 2003–2008 hinnati 100–160 paari ja pikaajalist trendi (1991–2008) esimesel poolel, kuni 2000ndateni tõusvaks, teisel poolel, 2000ndatel, aga nõrgalt langevaks. Rabahanesid peatus kõige rohkem Matsalus, Võrtsjärvel ja Vooremaal. Kokku registreeriti vaatlusperioodil üle 23 000 isendi. Võrreldes 2005. aastaga jäi maksimaalne arvukus 2008. aastal madalamaks ning summaarne arvukus muutus tunduvalt vähem. Rabahanesid registreeriti 5900, mis on seireperioodi (1999–2008) jooksul madalaim näitaja. Suur– laukhanede arvukus on üldiselt suurenenud. Maksimaalne arvukus on olnud vahemikus 13 000–34 800 isendit.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee