Asute siin: Avaleht Aruanded 2009. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2009 Haned, luiged ja sookurg 2009. a.Haned, luiged ja sookurg 2009. a.

Kokkuvõte

Kokku loendati 2009. aastal 19 seirealal 215 territoriaalset sookurepaari ning keskmiseks asustustiheduseks saadi 18 p/100 km². Asustustihedus oli kõige suurem Endla seirealal, järgnesid Tänavjärve, Laukasoo ja Nigula raba seirealad. Sookure pesitsemist ei tuvastatud Väike-Maarja, Hara ja Aabla seirealadel.

Sookure üle-eestiline keskmine asustustihedus oli 2009.a (18 p/100 km²) kahe paari võrra suurem kui 2006.a (16 p/100 km²). Kõigist võrreldavatest 11 püsiseirealast oli 2009. aastal arvukus 2006. aastaga võrreldes langenud 2, muutuseta 3 ja kasvanud 6 alal. Ümmardatult oli 2009. aastal sookure arvukus 7000 paari. Viimase kümne aasta jooksul on sookurgede arvukuse juurdekasv küll aeglustunud kuid siiski jätkunud. Kokku loendati 141 paaril 74 poega. Pesakonna keskmine suurus oli 1,37 ja produktiivsus (poegi keskmiselt pesitsuspaari kohta) 0,52, mis on 1998–2009. a vaatlusrea madalaim. Septembriloenduse käigus loendati 38 rändepeatuspaigas 41 060 sookurge.

2009. aastal tehti algust sookure kaitsekorralduskava 2009–2013 rakendamisega.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee