Asute siin: Avaleht 2010. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2010 Haned, luiged ja sookurg 2010. a.Haned, luiged ja sookurg 2010. a.

Kokkuvõte

2010. aastal toimus seire kõigil seitsmel luikede püsiseirealal: Matsalu lahel, Haapsalu lahel, Loo-Liu rannas, Väikesel väinal, Audru poldril, Ilmatsalu kalatiikidel ja Peipsi järvel ning ka teistel traditsioonilistes luikede rändepeatuskohtades. Luikede rändepilt erines 2010. aastal mõningal määral varasemate aastate omast. Selle põhjuseks oli väga märg kevad - kauakestvad üleujutused jõelammidel, liigniisked kõlvikud ning poldrid, mistõttu olid luiged rohkem hajutatud ja raskemini ülesleitavad. Rohkete võimaluste tõttu võeti kasutusele ka uusi toitumisalasid näiteks Navesti polder ning Vakalepa uudismaad. Väikeluikede rändeaegne arvukus nii kevadel kui sügisel on Haapsalu lahel on pidevalt tõusnud, ulatudes juba üle 2000 isendini. Seevastu laululuige arvukus kevadel näitab langust.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee