Asute siin: Avaleht Aruanded 2009. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2009 Ebapärlikarp 2009. a.Ebapärlikarp 2009. a.

Kokkuvõte

Seireaastal teostati välitöid 13. kuni 16. juulini ning täiendavad seiretööd 12.–13. augustil. Lisaks karpide elusate ja surnud eksemplaride loendusele teostati ka seireruudu põhja setete geomorfoloogilise seisundi mõõdistamist kolmes seireruudus ja proovialadel. 2009. aastal täheldati karpide arvu vähenemist ja kõrgenenud suremust kõikides seireruutudes, mis viitab elupaikade elutingimuste halvenemisele, mida põhjustavad jõe risustumine ning kobraste ulatuslik tegevus, millega kaasneb suur setete koormus voolusängis. Suremuse protsendiks oli 2009. aastal 3,6%, mis on liiga kõrge näitaja. Kogu ebapärlikarbi uurimislõigul on tugevasti kahanenud ka kalastiku osatähtsus.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee