Asute siin: Avaleht 2007. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2007 Arendusprojektid 2007. a.Arendusprojektid 2007. a.

Kokkuvõte

2007. aastal teostati kaks arendusprojekti:

1. Hiiumaa ja Läänemaa seirejaamade koordinaadid. Projekti käigus täiendati ja korrastati Hiiumaa ja Läänemaa seirejaamade nimekirja ja koordinaate.
2. Statistilise metsainventeerimise ja Natura 2000 monitooringu väljatöötamise ja seire käivitamise raames kavandati 2005. aastal statistilise metsainventeerimise (SMI) metoodikasse mitmete uute tunnuste ja indikaatorite, sealhulgas Natura 2000 elupaigatüüpide registreerimine, et paremini hinnata Eesti metsade ning teiste maakategooriate (– põõsastik, looduslik rohumaa) seisukorda nimetatud aspektist. Projekti peamiseks väljundiks oli statistilise metsainventuuri metoodika täiustamine bioloogilist mitmekesisust hindavate indikaatoritega ning seostamine tihedamalt riikliku keskkonnaseire programmiga. Töö peamine eesmärk oli pakkuda mõõtmistulemustele ja statistikale tuginevaid hinnanguid elupaigatüüpidest ülevaateraportisse, mis esitatakse Euroopa Komisjonile "Elupaigadirektiivi" alusel. Kahe aasta jooksul koguti seire käigus antud valdkonna kohta hulgaliselt andmeid. Usaldatavate statistiliste hinnangute saamiseks on vaatlusi vaja jätkata. Tähtis roll on metoodika järjepidavusel, sest olulised on ajas toimuvad muutused – elupaigatüüpide pindala ja teiste väärtuste pidevus.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee