Asute siin: Avaleht SeirenõukoguSeirenõukogu

Kuni 1. jaanurarini 2017 kehtinud Keskkonnaseire seaduse kohaselt oli Seirenõukogu nõuandva iseloomuga töögrupp, mis koos riikliku keskkonnaseire üldkoordinaatoriga (Keskkonnaministeerium) ja riikliku keskkonnaseire allprogrammide vastutavate täitjatega korraldas riikliku keskkonnaseire programmi elluviimist.

Seirenõukogu moodustas keskkonnaminister riigiasutuste ja teiste asutuste esindajatest ja asjatundjatest, kaasates kohalike omavalitsuste üleriigiliste üksuste liikmeid. 2012. aasta seisuga kuulus Seirenõukogu koosseisu teiste hulgas Eesti Linnade Liidu esindaja.

Seirenõukogu ülesanded:

 
keskkonnaseire korraldajate nõustamine;
keskkonnaseire tulemuste üldistamise korraldamine ja ettepanekute tegemine keskkonnaseire programmide muutmiseks;
keskkonnaseire programmide ja allprogrammide kinnitamine;
keskkonnaseire aruannete kinnitamine ja keskkonnaregistrile edastamine.

1. jaanuaril 2017 jõustunud keskkonnaseire seadusega kaotati Seirenõukogu.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee