Asute siin: AvalehtTutvustus

Lähtuvalt avaliku teabe seadusest ning kooskõlas Arhusi konventsiooniga kuulub informatsioon keskkonnaseisundi, keskkonnakahjustuste ja ohtlike keskkonnamõjude kohta avalikustamisele. Riikliku keskkonnaseire andmed avalikustatakse Interneti kaudu ning ka üldistatud perioodiliste väljaannetena. See võimaldab kõikidele huvilistele juurdepääsu nende elukeskkonna kvaliteeti ning isiklikku tervist mõjutavale teabele looduslike ja inimtegevusest põhjustatud muutuste kohta keskkonnas.

Seireveeb (internetilehekülg, mida praegu vaatate) on lehekülg, mille kaudu saavad seiretööde vastutavad täitjad esitada riikliku keskkonnaseire aruandlust (aruandeid ja andmefaile). Siinsamas on kõikidel keskkonnaseisundist huvitatutel võimalik  lugeda riikliku keskkonnaseire aruandeid ja vaadata ning alla laadida seireandmeid.

Oleme lisaks pannud leheküljele välja keskkonnaseiret puudutavaid õigusakte, keskkonnaseire ja selle erinevate tasandite tutvustused, allprogrammide ja seiretööde tutvustused (vt Programmid), riikliku keskkonnaseire allprogrammide vastutavate täitjate kontaktid, Seirenõukogu istungite protokollid, Seirefoorumite materjalid ning ka meie iga-aastaste ning iga nelja aasta tagant ilmuvate seireülevaadete elektroonilised versioonid.

Kui tekib küsimusi või ettepanekuid, võtke ühendust Keskkonnaagentuuri seirespetsialistidega (vt Kontaktid).

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee