Asute siin: Avaleht Programmid Meteoroloogiline seireMeteoroloogiline ja hüdroloogiline seire

Tutvustus

Meteoroloogiline ja hüdroloogiline seire hõlmab meteoroloogiliste ja hüdroloogiliste vaatluste teostamist, mille raames kogutakse andmeid õhutemperatuuri, sademete, tuulesuuna ja –tugevuse, veekogude veetasemete ja vooluhulkade ning mitmete teiste ilma, kliima ja veekogude ning märgaladega seotud näitajate kohta. Vastavaid andmeid kogub, koondab, töötleb ja edastab Keskkonnaagentuuri koosseisus tegutsev Riigi Ilmateenistus ja hüdroloogiaosakond. 

Eesmärgid

Riikliku keskkonnaseire allprogrammide teostamise kord ütleb, et selle allprogrammi eesmärkideks on 1) meteoroloogiliste ja hüdroloogiliste vaatluste tegemine, asjaomaste andmete kogumine, töötlemine ja edastamine, sh prognooside koostamine; 2) tarbijate varustamine meteoroloogilise ja hüdroloogilise informatsiooni, selle baasil töödeldud andmete, prognooside ja hoiatustega.

Antud riiklik seireprogramm annab järgmise väljundi:
  • meteoroloogilise ja hüdroloogilise informatsiooni operatiivne kättesaadavus teistele riikliku seire allprogrammidele;
  • optimaalse arvu meteoroloogiliste ja hüdroloogiliste seireridade säilitamine elekroonilisel kujul andmebaasides, sh tagasiulatuvalt andmete sisestamine (andmeread kuni 150 aastat pikad);
  • meteoroloogilise ja hüdroloogilise seire andmestiku üldistav analüüs ning andmete optimaalse hulga kättesaadavuse tagamine Interneti kaudu.

Rahvusvaheline koostöö

  • Keskkonnaagentuur edastab meteoroloogilisi ja hüdroloogilisi andmeid rahvusvaheliste kokkulepete alusel erinevatesse andmebaasidesse.
  • Meteoroloogiliste ja hüdroloogiliste andmete kogumise tööprogramm on üles ehitatud vastavalt Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni WMO ettekirjutustele.

Lisainfo:

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee