Asute siin: Avaleht Programmid Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire Kahepaiksete seireKahepaiksete seire

Alamprogrammi tutvustus

scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Kahepaiksete seire 2017. a.

Kahepaiksete seire eesmärgiks on Eesti herpetofauna liigilise mitmekesisuse fikseerimine ja eri liikide populatsioonide seisundi jälgimine, eesmärgiga saada informatsiooni selle liigirühma kaitse...

» Kahepaiksete seire 2015. a.

2015. aasta seire käigus kohati Eesti seirejaamades kokku 9 liiki kahepaikseid: tähnikvesilikku Lissotriton vulgaris, harivesilikku Triturus cristatus, mudakonna Pelobates fuscus, harilikku...
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee