Asute siin: Avaleht Programmid Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire KassikakkKassikaku seire

Alaprogrammi tutvustus

Kassikaku seirega riikliku keskkonnaseire programmi raames alustati 2012. aastal. Seire eesmärgiks on saada ülevaade kassikaku populatsiooni seisundist Eestis. Seire käigus kontrollitakse keskkonnaregistrisse kantud kassikaku elupaikade asustatust, hinnatakse elupaiga seisundit ja kassikaku sigimisedukust. Lisaks kontrollitakse kassikaku esinemisteateid.

scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Kassikaku seire 2015. a.

Eesti kassikakupopulatsiooni seisundi jälgimiseks kontrolliti 2015. aastal 42 keskkonnaregistrisse kantud pesapaika, mis paiknesid 37-l pesitsusterritooriumil. Kokku leiti 14 asustatud...

» Kassikaku seire 2014. a.

Eesti kassikakupopulatsiooni seisundi jälgimiseks kontrolliti 2014. aastal 43 keskkonnaregistrisse kantud pesapaika, mis paiknesid 33 pesitsusterritooriumil. Liigi poolt oli asustatud kokku 20...

» Kassikaku seire 2013. a.

Kassikakk pesitseb peamiselt Eesti rannikualadel, kokku 50-90 paarina. 2013. aastal kontrolliti 37 pesitsusterritooriumi, millest 16 olid tänavu asustatud. Üles leiti viis pesa, millest kaks...

» Kassikaku seire 2012. a.

Kokkuvõte

Kassikaku teadaolevatest elupaikadest otsiti tegutsemisjälgi ja pesi peamiselt mais ja juunis, kuid üksikutel territooriumitel ka hilisemal ajal. Lisaks otsiti välitööde käigus...
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee