Asute siin: Avaleht Programmid Mereseire MereseireMereseire

Alaprogrammi tutvustus

scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Mereseire 2012. a

Kokkuvõte

2012. aastale oli kõikidele merealadele iseloomulik üldlämmastiku sisalduse langus ning üldfosfori sisalduse tõus. Liivi lahes jätkus üldlämmastiku ja –fosfori kontsentratsioonide...

» Mereseire 2011. a.

Kokkuvõte

2011. aastal toimus rannikumere operatiivseire neljas veekogumis. Narva-Kunda, Muuga-Tallinna-Kakumäe, Haapsalu ja Pärnu lahe rannikuvee veekogumite veekvaliteet jäi klassi "kesine"....

» Mereseire 2010. a.

Aruanded

» Mereseire 2009. a.

Aruanded

» Mereseire 2008. a.

Aruanded

» Mereseire 2007. a.

Aruanded

» Mereseire 2006. a.

Kokkuvõte

2006. aastal teostati põhjataimestiku koosluste vaatlusi kokku seitsmel hüdrobotaanilisel transektil: Eru lahes, Küdema lahes, Heinlaiu transektil Väinameres, Kõiguste lahes, Aegna...

» Mereseire 2005. a.

Kokkuvõte

2005. aastal teostati põhjataimestiku koosluste vaatlusi kokku seitsmel hüdrobotaanilisel transektil: Eru lahes, Küdema lahes, Heinlaiu transektil Väinameres, Kõiguste lahes, Aegna...

» Mereseire 2004. a.

Kokkuvõte

2004. aastal teostati põhjataimestiku koosluste vaatlusi kokku seitsmel hüdrobotaanilisel transektil: Eru lahes, Küdema lahes, Heinlaiu transektil Väinameres, Kõiguste lahes, Aegna...

» Mereseire 2003. a.

Kokkuvõte

2003. aasta vaatluste käigus olulisi anomaalseid või ekstreemseid nähtusi rannikumere põhjakoosluste struktuuris ei avastatud. Seireaasta eripäraks oli tugev rohevetikate vohamine...

» Mereseire 2002. a.

Kokkuvõte

2002. aasta rannikumere põhjataimestiku seirevaatluste käigus olulisi anomaalseid või ekstreemseid nähtusi rannikumere põhjakoosluste struktuuris ei avastatud. Positiivseks nähtuseks...

» Mereseire 2001. a.

Kokkuvõte

2001. aastal teostati seirevaatlusi viiel uurimisalal kuuest. Kõigil aladel teostati nii visuaalseid vaatlusi põhjataimestiku koosluste katvushinnangute tegemiseks kui kvantitatiivsete...

» Mereseire 2000. a.

Kokkuvõte

2000. aastal teostati seirevaatlusi viiel uurimisalal kuuest. Kõigil aladel teostati nii visuaalseid vaatlusi põhjataimestiku koosluste katvushinnangute tegmiseks kui kvantitatiivsete...

» Mereseire 1999. a.

Kokkuvõte

1999. aastal teostati põhjataimestiku koosluste vaatlusi kokku viiel hüdrobotaanilisel transektil: Eru lahes, Küdema lahes, Heinlaiu transektil Väinameres, Kõiguste lahes ja Pärnu...

» Mereseire 1998. a.

Kokkuvõte

1998. aastal viidi rannikumere eutrofeerumise seire raames läbi kevad-suvine seirereis, mis hõlmas 35 seirejaama. Suurendatud sagedusega seiret viidi läbi Talllina ümbruse kolmes...

» Mereseire 1997. a.

Aruanded

» Mereseire 1996. a.

Kokkuvõte

Soome lahe lõunaranniku põhjataimestiku iseloomustamiseks valiti uurimistransektide asukohtadeks Tallinna laht kui inimtegevuse poolt tugevalt mõjutatud mereala ja Eru laht kui...
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee