Asute siin: Avaleht Programmid Siseveekogude seire Narva veehoidla hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seireNarva veehoidla hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire

Allprogrammi tutvustus

Narva veehoidla lisandus siseveekogude seire alamprogrammi 2001. aastal seoses piiriveekogude kaitse ja kasutamise konventsiooni ratifitseerimise ning Eesti ja Venemaa piiriveekogude ühiskomisjoni loomisega tekkinud uute riiklike kohustustega. Lisaks kohustustele lisandus võimalus viia läbi uuringuid ühisekspeditsioonide raames ka naaberriigi akvatooriumil. Seire eesmärgiks on informatsiooni saamine Narva veehoidla veekeskkonna seisundi kohta ning täita Eesti Vabariigile pandud rahvusvahelised kohustused Läänemere kaitse alal (Helsinki konventsioon) ning piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede konventsiooni raames.

Aastatel 2001 – 2009 toimus ühisekspeditsioonide käigus igal aasta jäävabal perioodil üks kuni kolm seirereidi. Alates 2010. aastast toimub üks ühine seirereid. Proove võetakse kuuest seirejaamast, millest neli jaama paiknevad Eesti poolel ning kaks Vene poolel. Kui ühisekspeditsiooni ei toimu, tehakse seiretöid ainult Eesti poole seirejaamades. Veeproovid võetakse ülemisest, 0,5 m pinnakihist.

Hüdrokeemilistest näitajatest määratakse Kohapeal määratakse vee temperatuur, pH ja lahustunud hapniku sisaldus. Laboris määratakse veeproovides biokeemiline hapnikutarve, aluselisus, happesus, dikromaatne oksüdeeritavus ja hapniku, üldlämmastiku, nitraatide, nitritite, ammooniumi, üldfosfori, fosfaatide sulfaatide, kloriidide, raua, kaltsiumi, magneesiumi, naatriumi, kaaliumi, räni ning raskmetallide sisaldus ja naftaproduktid. Kohapeal määratakse vee temperatuur, pH ja lahustunud hapniku sisaldus. Seirereidide läbiviimiseks kasutatakse Eesti ja Venemaa piirivalve kaatreid.

Hüdrobioloogilistest näitajatest uuritakse ökosüsteemi erinevaid organismirühmi – fütoplanktonit ja vetikapigmentide sisaldust vees ja zooplanktonit. Fütoplanktoni liigilise koosseisu, arvukuse, biomassi ja liikide osakaalu määramiseks sadestatakse proovid loenduskambrites ning loendatakse Utermöhli meetodil invertmikroskoobiga. Fütoplanktoni proovides määratakse lisaks ka klorofüll a (Chl a), karotinoidide ja feopigmentide kontsentratsioon. Zooplanktoni proovide kogumiseks võetakse batomeetriga vett erinevatest sügavustest, saadud 20-liitrine integreeritud veeproov filtreeritakse läbi planktonvõrgu. Proovid loendatakse Bogorovi loenduskambris stereomikroskoobi all.

Narva veehoidla hüdrokeemilist seiret teostab OÜ Eesti Keskkonnauuringud. Hüdrobioloogilist seiret viib läbi Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi limnoloogiakeskus.


Seirejaamad


Narva VH 2013

(allikas: riikliku keskkonnaseire Narva veehoidla hüdrokeemilise ja hüdrobioloogilise seire aruanded 2001 - 2011)

scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Narva veehoidla hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire 2017. a.

» Narva veehoidla hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire 2016. a.

» Narva veehoidla hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire 2015. a.

» Narva veehoidla hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire 2014. a.

» Narva veehoidla hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire 2013. a.

» Narva veehoidla hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire 2012

Kokkuvõte2012. aastal lisandus seireprogrammi senisele kuuele veel üks proovipunkt veehoidla keskosas. Narva veehoidla ühisekspeditsiooni programm täideti täies ulatuses. Hüdrokeemilistest ja...

» Narva veehoidla hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire 2011. a.

KokkuvõteNarva veehoidlas analüüsiti hüdrokeemilistest ja -füüsikalistest parameetritest vee läbipaistvust ja pH väärtust, dikromaatset oksüdeeritavust, sulfaatide ning veetaimede ja...

» Narva veehoidla hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire 2010. a.

KokkuvõteTingituna kuivast ja kuumast suvest suurenes 2010. aastal üldlämmastiku, üldfosfori,  raua ja räni sisaldus. Vähenesid nitraatse lämmastiku (NO3-N), NH4-N ning sulfaat- ja...

» Narva veehoidla hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire 2009. a.

Kokkuvõte2009. aasta augustis oli Narva veehoidla vee kvaliteet paranenud väga paljude hüdrokeemiliste näitajate alusel. Võrreldes kahe eelmise aastaga täheldati 2009. a augustis statistiliselt...

» Narva veehoidla hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire 2008. a.

Kokkuvõte2008. aasta augustis olid nii Püld kui ka Nüld sisaldused Narva veehoidlas suurenud. Varasemate aastatega võrreldes oli Ntot:Ptot massisuhe käesoleval aastal kõrgem. Mõnevõrra oli...

» Narva veehoidla hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire 2007. a.

KokkuvõteHüdrokeemiliste näitajate poolest on Narva veehoidla püsinud seireperioodil 2001–2007 suhteliselt stabiilsena. Nüld ja Püld sisaldus suurenes 2007. aasta augustis. Nüld:Püld...

» Narva veehoidla hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire 2006. a.

KokkuvõteNarva veehoidla seisund on püsinud hüdrokeemiliste näitajate alusel uurimisperioodil (2001–2006) suhteliselt stabiilsena. 2006. a septembris oli veehoidla vees suurenenud üldfosfori...

» Narva veehoidla hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire 2005. a.

Aruanded 

» Narva veehoidla hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire 2004. a.

KokkuvõteNarva veehoidla hüdrobioloogiline seireNarva veehoidla hüdrobioloogilise seiretöö tulemused näitavad, et elustiku proovide järgi oli Narva veehoidla ökoloogiline seisund 2004. aastal...

» Narva veehoidla hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire 2003. a.

KokkuvõteNarva veehoidla hüdrobioloogiline seireNarva veehoidla elustiku seire raames koguti hüdrobioloogilisi proove 2003. aastal kaks korda – 8. juulil ja 27. augustil.Fütoplanktoni biomass...

» Narva veehoidla hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire 2002. a.

KokkuvõteNarva veehoidla hüdrobioloogiline seireHüdrobioloogilisi proove koguti Narva veehoidlast 2002. aastal ühel korral – 9. juulil.Fütoplanktoni biomass ja klorofülli sisaldus oli...

» Narva veehoidla hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire 2001. a.

KokkuvõteNarva veehoidla hüdrobioloogiline seire2001. aastal koguti hüdrobioloogilisi proove Narva veehoidlal 31. mail, 18 . juulil ja 24. oktoobril.Seiretulemused näitavad, et fütoplanktoni...
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee