Asute siin: Avaleht Programmid Seismiline seire Seismiline seireSeismiline seire

Allprogrammi tutvustus

Seismilist seiret teostatakse Eestis alates 1987. aastast (Tartu Tähetorni keldris). Alates 2001. aastast on seismilise seire alamprogramm osa Eesti riiklikust keskkonnaseirest.

Seismilise seire eesmärgiks on Eesti territooriumil ning naaberaladel toimuvate seismiliste sündmuste (nii looduslike kui ka tehnogeensete) registreerimine ja analüüs. Geoloogidele annab kogutud andmestik olulist lisainformatsiooni maa süvaehituse uurimisel; tehnogeensete maavärinate registreerimine võimaldab avastada illegaalseid lõhkamisi, aga annab infot ka näiteks võimalike pommikatsetuste ja laskemoona elimineerimise kohta.

Seismilist seiret viib läbi OÜ Eesti Geoloogiakeskus ja seda alates 2009. aastast  koostöös Helsingi Seismoloogia Instituudiga.

Riikliku keskkonnaseire raames toimub seismiliste sündmuste registreerimine kolmes jaamas:

Vasula seismilises jaamas Lõuna-Eestis (Tartumaa, Tartu vald, Vasula küla)

Arbavere seismilises jaamas Põhja-Eestis (Lääne-Virumaa, Kadrina vald, Arbavere küla)

Matsalu seismilises jaamas Lääne-Eestis (Lääne maakond, Lihula vald, Penijõe küla)

2015.a. paigutati Põhja-Eestisse ka mõned ajutised seismojaamad, mille kasutamine on planeeritud vähemalt aastani 2016. Ajutiste seismojaamade andmed täiendavad oluliselt püsijaamade andmeid, sh võimaldavad lähemalt uurida kaevandamise keskkonnamõjusid.

Vasula seirejaam on täisautomaatne seirejaam, mis avati 18. septembril 2003.a. Tartu Tähetorni seirejaama seadmete baasil. Tartu seirejaamas kasutusel olnud andmehõivesüsteem asendati Vasulas kaasaegsema aparatuuriga, mis koosneb  SeisComP (Seismic Communication Processor) salvestus ja infovahetuskeskusest. SeisComP võimaldab avatud, paindlikku, laiahaardelist ja odavat andmehõivet, andmete algtöötlemist ja infovahetust. Praegu on see süsteem laialdaselt kasutusel nii Euroopas kui ka mujal maailmas. Salvestuste aeg määratakse täpselt GPS vastuvõtja abil ning andmed edastatakse Interneti kaudu reaalajas Eesti Geoloogiakeskuse serverisse ja Geoforschungszentrum Potsdam keskarhiivi. Vasula seismiline jaam on ainuke omataoline Baltimaades, mis ületab oma tehniliste parameetrite poolest ka enamikku Skandinaaviamaade jaamu. Seirejaam lubab salvestada kogu maapinna võnkumiste spektri ning madala mürafooni tõttu on võimalik eristada ka väga nõrku signaale.

Arbavere seirejaam avati 2011 aastal, pärast seda kui Suurupi  tuletorni omaniku vahetuse tõttu tuli alates 18. septembrist 2003. aastal Suurupis töötanud jaam kolida üle Arbaverre. Esmalt Suurupis ja hiljem juba Arbaveres kasutusel olev seireaparatuur kasutab digitaalset andmehõivesüsteemi Quanterra Q380, seismilist sideprotsessorit SeisComP ja seismomeetrit Gürlap CMG-6T.

Matsalu seirejaam avati 2006. aastal. Seirejaam on varustatud laiaribalise Guralp T60 tüüpi seismomeetriga ning häälestatud automaatsele töörežiimile. Kolmanda jaama lisandumine seismiliste jaamade võrgustikku andis võimaluse lähipiirkonna nõrkade maavärinate registreerimiseks ning nende eristamiseks lõhkamistest.

Algandmetena maavärinate identifitseerimisel kasutatakse USGS NEIC (U.S. Geological Survey National Earthquake Information Center) poolt Internetis levitatavaid iganädalasi katalooge. Tehnogeensete seismiliste sündmuste identifitseerimisel kasutatakse Helsingi Ülikooli seismoloogia instituudi perioodilist väljaannet Seismic Events in Northern Europe. Vasula seismilise jaama bülletäänide ja maavärinate tabeli automatiseeritud koostamisel kasutatakse Eesti Geoloogiakeskuse töötaja Andres Heinloo loodud programme, digitaalsete seismogrammide töötlemisel programme Qplot ja Seismic Handler.

Reaalajas saab vaadata seismogramme kolmest praegu töötavast seirejaamast: http://www.egk.ee/osakondade-teenused/seired/eesti-seismiline-seiremonitor/

scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Seismiline seire 2017. a.

Eesti Geoloogiakeskus vastutas seismoseire eest Eesti piirkonnas kuni 2017. a lõpuni. Eesti ja Soome seismojaamade salvestiste alusel lokaliseeriti 2017. a 684 seismilist sündmust. Keilas toimus...

» Seismiline seire 2016. a.

Eesti Geoloogiakeskus vastutab seismoseire eest Eesti piirkonnas. Eesti ja Soome seismojaamade salvestiste alusel lokaliseeriti 524 seismilist sündmust. Maavärinaid registreeriti neli, üks...

» Seismiline seire 2015. a.

Eesti Geoloogiakeskus vastutab seismilise seire eest Eesti territooriumil ja lähiümbruses. 2015. aastal alates maist töötas Eestis lisaks kolmele püsivale seismojaamale kuus ajutist seismojaama....

» Seismiline seire 2014. a.

Eesti Geoloogiakeskus vastutab seismilise seire eest Eesti territooriumil ja lähiümbruses. Perioodil jaanuar-detsember 2014 tuvastati ja lokaliseeriti Eesti ja Soome seismojaamade registreeringute...

» Seismiline seire 2013. a.

Eesti Geoloogiakeskus vastutab seismilise seire eest Eesti territooriumil ja lähiümbruses. Jaanuaris-märtsis 2013 tuvastati ja lokaliseeriti Eesti ja Soome seismojaamade registreeringute alusel...

» Seismiline seire 2012. a.

KokkuvõteEesti Geoloogiakeskus vastutab seismilise seire eest Eesti territooriumil ning selle lähiümbruses. 2012. aastal tuvastati ja lokaliseeriti Eesti ja Soome seismojaamade registreeringute...

» Seismiline seire 2011. a.

KokkuvõteEesti Geoloogiakeskus vastutab seismilise seire eest Eesti territooriumil ning selle lähiümbruses. 2011. aastal tuvastati ja lokaliseeriti Eesti ja Soome seismojaamade registreeringute...

» Seismiline seire 2010. a.

Kokkuvõte2010. aastal jätkati Eesti Geoloogiakeskuses seismoanalüüsi teostamist samal moel kui eelnevatel kahel aastal. Eesti Geoloogiakeskuses lokaliseeritakse Eesti ja Soome seismojaamade...

» Seismiline seire 2009. a.

Kokkuvõte2009. aastal jätkati Eesti Geoloogiakeskuses seismoanalüüsi teostamist samal moel kui 2008. aastal. Eesti Geoloogiakeskuses lokaliseeritakse Eesti ja Soome seismojaamade registreeringute...

» Seismiline seire 2008. a.

KokkuvõteErinevalt varasemate perioodide seirest alustati 2008. aastal Eesti Geoloogiakeskuses kohalike seismiliste sündmuste detailse analüüsi ja lokaliseerimisega. Algandmestikuna kasutatakse...

» Seismiline seire 2007. a.

Kokkuvõte2007. aasta esimeses kvartalis registreeriti Eesti seismilistes jaamades (Suurupi, Vasula ja Matsalu) 559 kauget, epitsentri kaugustega meie jaamadest üle 1000 kilomeetri, maavärinat....

» Seismiline seire 2006. a.

Kokkuvõte2006. aastal viidi seismoloogilise seire raames läbi järgmised tööd:2006. aastal teostati seismilistes jaamades pidevalt ööpäevaringseid vaatlusi.Analüüsiti vaatlusandmeid ja...

» Seismiline seire 2005. a.

Kokkuvõte2005. aastal toimus seismiliste sündmuste registreerimine Vasula ja Suurupi seismilistes jaamades. Vasula seismiline jaam langes jaama üleujutuse tõttu ajutiselt rivist välja 25....

» Seismiline seire 2004. a.

KokkuvõteSeismiliste sündmuste registreerimine toimus 2004. aastal Vasula seismilises jaamas. Vasula seismiline jaam seiskus tehnilistel põhjustel kahel korral. Esimene kord 28. jaanuaril kell...

» Seismiline seire 2003. a.

Kokkuvõte2003. aasta seismilise seire andmed saadi Suurupi, Vasula ja Tartu seismilistest jaamadest. Seismilistest sündmustest registreeriti lõhkamised ning kohalikud ja kauged maavärinad. Eestis...

» Seismiline seire 2002. a.

Kokkuvõte2002. aastal toimus seismiliste sündmuste registreerimine Suurupi ja Tartu seismilistes jaamades. Eestis tehtud lõhkamiste asukohad (epitsentrite koordinaadid) fikseeriti Helsingi...

» Seismiline seire 2001. a.

Kokkuvõte2001. aastal toimus seismiliste sündmuste registreerimine Suurupi ja Tartu seismilistes jaamades. Aasta jooksul registreeriti Eesti seismilistes jaamades 1020 kauget maavärinat...

» Seismiline seire 1997. a.

Kokkuvõte1997. aastal toimus seismiliste sündmuste registreerimine Tartu ja Tallinna seismilistes jaamades. Tartu seismilises jaamas registreeriti aasta jooksul 835 seismilist sündmust. Nendest...

» Seismiline seire 1996. a.

Kokkuvõte1996. aasta jooksul on Tartu Seismilises Jaamas registreeritud 949 seismilist sündmust. Nendest 425 on kauged maavärinad (epitsentrite kaugused Eestist alates 1000 km), mille asukohad on...

» Seismiline seire

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee