Asute siin: Avaleht Programmid Meteoroloogiline seire Meteoroloogiline seireMeteoroloogiline seire

Alaprogrammi tutvustus

Meteoroloogilise seire ülesanne riikliku keskkonnaseire programmi raames on eelkõige teiste seire allprogrammide ja -projektide raames kogutud informatsiooni analüüsil täheldatud muutuste ning trendide kliima- ja ilmastikuteguritega seostamiseks vajaliku meteoroloogilise informatsiooni kogumine ja selle kättesaadavuse tagamine.

Meteoroloogilist seiret teostab Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakond. Meteoroloogilise seire vaatlusvõrk, mis koosneb nii püsiseirejaamadest kui ka ning vaatluspostidest, katab võrdlemisi ühtlaselt kogu Mandri-Eesti, mereranniku ja Lääne-Eesti suuremad saared. Vaatlusjaamade võrk on suures osas automatiseeritud, mis võimaldab mõõtmisandmete pidevat registreerimist ning tagab nende operatiivse edastamise tarbijatele. Seire käigus kogutakse andmeid andmeid õhutemperatuuri, sademete, tuule suuna ja -tugevuse kohta.


scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Meteoroloogiline seire 2017. a.

2017. aasta oli normist veidi soojem ja sajusem. 2017. aasta keskmine õhutemperatuur on 6,5 °C (*norm 6,0 °C). Viimati oli täpselt sama soe 2002. aastal. 2017. aasta kõige külmemaks kuuks oli...

» Meteoroloogiline seire 2016. a.

2016. aasta oli normist veidi soojem ja sajusem. 2016. aasta keskmine õhutemperatuur on 6,8 °C (*norm 6,0 °C). Sama soe on olnud nii 2013. kui ka 1990. aasta, mil Eesti keskmine õhutemperatuur...

» Meteoroloogiline seire 2015. a.

2015. aasta oli vähemalt viimase poole sajandi kõige soojem aasta. 2015. aasta keskmine õhutemperatuur on 7,6 °C (*norm 5,6 °C). Peaaegu sama soe aasta on olnud 2008. aasta, mil Eesti aasta...

» Meteoroloogiline seire 2014. a.

2014. aasta külmemaks kuuks oli jaanuar, mil kuu keskmine õhutemperatuur Eesti keskmisena oli -6,3 °C (norm perioodil 1971-2000 -4,0 °C). Kõige madalam õhutemperatuur mõõdeti 23. jaanuaril...

» Meteoroloogiline seire 2013. a.

2013. aasta külmemaks kuuks oli märts, mil kuu keskmine õhutemperatuur Eesti keskmisena oli -6,3 °C (norm* -1,3 °C). Kõige madalam õhutemperatuur mõõdeti jaanuarikuus -28,7 °C Jõgeval, mis...

» Meteoroloogiline seire 2012. a.

Kokkuvõte2012. aasta külmemaks kuuks oli veebruar, mil kuu keskmine õhutemperatuur Eesti keskmisena oli -8,7 °C ning kõige madalam õhutemperatuur -35,0 °C mõõdeti Jõgeval, mis ühtlasi oli...

» Meteoroloogiline seire 2011. a.

Kokkuvõte2011. aasta külmemaks kuuks oli veebruar, mil kuu keskmiseks temperatuuriks mõõdeti -9,9 °C ning kõige madalam temperatuur -33,4°C mõõdeti Jõhvis, mis ühtlasi oli ka...

» Meteoroloogiline seire 2010. a.

Kokkuvõte2010. aasta külmemaks kuuks oli jaanuar, mil kuu keskmiseks temperatuuriks mõõdeti -11,4 oC ning kõige madalam temperatuur   (-32,4 oC) mõõdeti Jõgeval, mis ühtlasi oli ka...

» Meteoroloogiline seire 2009. a.

Kokkuvõte2009. aasta külmemaks kuuks oli veebruar, mil kuu keskmiseks temperatuuriks mõõdeti -4,2 oC ning kõige madalam temperatuur mõõdeti Väike-Maarjas. Aasta madalaim temperatuur mõõdeti...

» Meteoroloogiline seire 2008. a.

KokkuvõteKõige külmemaks kuuks oli 2008. aastal jaanuar, mil keskmine õhutemperatuur oli -0,4 oC. Õhutemperatuuri abs. miinimum oli -16,8 oC Võrus ning Tartus, Tõraveres. Kõige...

» Meteoroloogiline seire 2007. a.

KokkuvõteKõige külmemaks kuuks oli 2007. aastal veebruar, mil õhutemperatuuri abs. miinimum oli -30,3 oC Jõgeval. Kõige soojem kuu oli august, mil õhutemperatuuri abs. maksimum ulatus 31,9 oC...

» Meteoroloogiline seire 2006. a.

KokkuvõteKõige külmemaks kuuks oli 2006. aastal jaanuar, mil õhutemperatuuri abs. miinimum oli -32 oC Jõgevamaal, Triikojal. Kõige soojem kuu oli juuli, mil õhutemperatuuri abs. maksimum...

» Meteoroloogiline seire 2005. a.

Kokkuvõte2005. aastal oli Eestis keskmisest enam päikesepaistet, seda eriti märtsis-aprillis ja septembris-oktoobris. Kuigi aasta keskmine õhutemperatuur - 5,9 °C vastas ligikaudu paljuaastasele...

» Meteoroloogiline seire 2004. a.

Kokkuvõte2004. aasta kõige külmemaks kuuks oli veebruar, mil kuu keskmiseks temperatuuriks oli -18,9 oC ja temperatuuri absoluutne miinimum mõõdeti Kuusikul (-23,6 oC). Kõige soomemaks kuuks...

» Meteoroloogiline seire 2003. a.

Kokkuvõte2003. aasta III ja IV kvartali andmete põhjal oli soojemaks kuuks juuli, mil keskmine õhutemperatuur oli 21,1 oC. Õhutemperatuuri absoluutne maksimum mõõdeti Lääne-Nigulas (33,3 oC)....

» Meteoroloogiline seire 2002. a.

KokkuvõteJõgede äravoolu määramine2002. aasta seiretööde raames mõõdeti 37 seirekohas jõgede päevaseid vooluhulki ning arvutati iga kuu keskmised, suurimad ning väikseimad vooluhulgad....

» Meteoroloogiline seire 2001. a.

Kokkuvõte2001. aasta temperatuuri absoluutne miinimum mõõdeti Massumõisa Viljandimaal (-29,1 oC). Absoluutne maksimum temperatuur mõõdeti juulis Võrus (33,8 oC). Aasta keskmiseks...

» Meteoroloogiline seire 2000. a.

KokkuvõteJõgede äravoolu määramine2000. aasta seiretööde raames mõõdeti 38 seirekohas jõgede päevaseid vooluhulki ning arvutati iga kuu keskmised, suurimad ja väikseimad vooluhulgad.

» Meteoroloogiline seire 1998. a.

Kokkuvõte1998. aastal osales meteoroloogilises seires 23 meteoroloogiajaama ja 39 vaatlusposti. Vaatlusi tehti jaamades 8 korda ööpäevas kell 00, 03, 06, 08, 09, 12, 15, 18, 21 GMT ja postides 2...

» Meteoroloogiline seire 1997. a.

KokkuvõteMeteoroloogiline seire1997. aastal töötas seirevõrgus 23 meteoroloogiajaama ja 39 posti. Ilmavaatlused toimusid jaamades 8 korda ja postides 2 korda ööpäevas standardsetel...

» Meteoroloogiline seire 1996. a.

KokkuvõteMeteoroloogiline seire1996. aastal osales meteoroloogilises seires 23 ilmavaatlusjaama ja 58 posti. 1996. aasta meteoroloogiline režiim jälgis üldises plaanis paljuaastast keskmist, kuid...
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee