Asute siin: Avaleht Programmid Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire Tolmeldajate kooslusedTolmeldajate kooslused

Alaprogrammi tutvustus

Tolmeldajate koosluste seire aastatel 1996-1998 toimus transektloendusmeetodil. Loendati ja määrati kõik erinevates agrotsönoosides paiknevatel transektil nähtud kimalased. Tulemuste põhjal anti hinnang kimalaste liigilisele mitmekesisusele, arvukusele ja arvukuse muutustele. Seiretransektidel määrati taustinfona ka õistaimede esinemine ning registreeriti ilmanäitajad (pilvisus, sademed, tuul), millest sõltub kimalaste lennuaktiivsus. Aastail 1999-2001 viidi tolmeldajate seiret läbi nn kollaste püünispesade meetodil. Alates 2007. aastast hakati seiret teostama 2005. aastal väljatöötatud meetodi alusel, mille tulemused ei ole võrreldavad vanema metoodika järgi tehtud seire tulemustega. Tolmeldajate seiret on järjepidevalt transektloendusmeetodil läbi viidud põllumajandusmaastike seire osana.

Seiretransektid:

Igavere   (Harju maakond, Raasiku vald, Igavere küla)
Jõgeva   (Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Liivoja küla)
Jõgeva marsuut 1   (Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Liivoja küla)
Jõgeva marsuut 2   (Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Liivoja küla)
Kalli, Tõnnaste   (Pärnu maakond, Koonga vald, Kalli küla)
Karula 1   (Võru maakond, Antsla vald, Haabsaare küla)
Karula 2   (Võru maakond, Antsla vald, Ähijärve küla)
Karula, Valtina   (Valga maakond, Karula vald, Valtina küla)
Laelatu   (Lääne maakond, Hanila vald, Hanila küla)
Mullutu   (Saare maakond, Kaarma vald, Mullutu küla)
Paistu   (Viljandi maakond, Paistu vald, Paistu küla)
Paistu marsuut 1   (Viljandi maakond, Paistu vald, Paistu küla)
Paistu marsuut 2   (Viljandi maakond, Paistu vald, Paistu küla)
Paju   (Valga maakond, Tõlliste vald, Paju küla)
Palade   (Hiiu maakond, Pühalepa vald, Kukka küla)
Palade marsuut 1   (Hiiu maakond, Pühalepa vald, Kukka küla)
Palade marsuut 2   (Hiiu maakond, Pühalepa vald, Kukka küla)
Porijõgi   (Tartu maakond, Kambja vald, Talvikese küla)
Saare   (Jõgeva maakond, Saare vald, Kääpa küla)
Saare marsuut 1   (Jõgeva maakond, Saare vald, Kääpa küla)
Saare marsuut 2   (Jõgeva maakond, Saare vald, Kääpa küla)
Singa   (Põlva maakond, Vastse-Kuuste vald, Kiidjärve küla)

Vaata lisaks: tolmeldajate koosluste seire 1996-1998

scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Tolmeldajate kooslused 1998. a.

Kokkuvõte1998. aasta tolmeldajate koosluste seire käigus jälgiti kimalaste kui looduslike põhitolmeldajate olukorda Eestis, nende liigilise koosseisu ja arvukuse muutusi võrdlevalt nii...

» Tolmeldajate kooslused 1997. a.

Kokkuvõte1997. aastal toimus tolmeldajate koosluste seire kümnes seirejaamas: Laelatu, Mullutu, Palade, Paistu, Jõgeva, Saare, Singa, Porijõgi, Karula I, Karula II. Jälgiti kokku 17...

» Tolmeldajate kooslused 1996. a.

KokkuvõteSeireprojekti "Tolmeldajate kooslused" teostati 1996. aastal alamprogrammi "Keskkonnaseisundi hindamise ja parandamise bioloogilis-ökokeemiliste teaduslikult põhjendatud printsiipide...
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee