Asute siin: Avaleht Programmid Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire TolmeldajadTolmeldajad

Alaprogrammi tutvustus

Seire toimub 2005. aastal välja töötatud metoodika alusel. Tolmeldajate seiremeetodina kasutatakse püünispesade meetodit. Määratavateks parameetriteks tolmeldajate seires on:

  1. tolmeldajate liigiline koosseis püünispesades (10 püünispesa kohta)
  2. tolmeldajate pesaparasiitide liigiline koosseis püünispesades (10 püünispesa kohta)
  3. väljakasvatatud eksemplaride arv ülesseatud 10 püünispesa kohta liigiti ja summaarselt
  4. õistaime liikide arv seirealal (va. kõrrelised)

Seire läbiviimiseks valmistatakse püünispesad - selleks seotakse parajateks juppideks lõigatud pilliroovarred 15 kaupa kokku. Üks püünispesade komplekt koosneb 10 kimbust. Valmistatakse ette valmikute koorumiseks vajaminevad mahutid - läbipaistvad 1,5 ja 0,5 liitrised plastpudelid. Püünispesa asetatakse suuremasse pudelisse, kust koorunud ja valguse poole liikuvad isendid juhitakse väiksemasse pudelisse. Väiksemate pudelitega asetatakse koorunud isendid surmamiseks külmkappi. Püünispesad asetatakse seirealadele suve alguses, enne astlaliste tolmeldajate aktiivsuse algust. Seirealadel esinevate õistaimede registreerimiseks külastatakse kõiki alasid varakevadel, suve keskel ja lõpus. Jaanuari keskel (peale tolmeldajate preimaginaaljärkude talvitumist) alustatakse püünispesade järk-järgulist toomist toatemperatuurile ning nende paigutamist kooruvate isendite kogumiseks plastkonteineritesse. Valmikud hakkavad väljuma veebruari keskel ning väljumine peaks lõppema märtsi alguses (väljumise aeg sõltub liigist).

Tolmeldajate seire eesmärgiks on jälgida ja hinnata tolmeldajate liigilise mitmekesisuse muutusi sõltuvalt kooslustes ja maastikes toimuvatest muutustest, tolmeldajate populatsioonide arvukuse jälgimine võimalikult pika aja vältel ning tolmeldajate liikide leviku dünaamika jälgimine.

Seirejaamad

Akste   (Põlva maakond, Ahja vald, Akste küla)
Ausi   (Jõgeva maakond, Puurmani vald, Tõrve küla)
Eoste I   (Põlva maakond, Põlva vald, Eoste küla)
Eoste II   (Põlva maakond, Põlva vald, Eoste küla)
Hurda I   (Tartu maakond, Haaslava vald, Ignase küla)
Hurda II   (Tartu maakond, Kambja vald, Sipe küla)
Jõeveere talu   (Võru maakond, Vastseliina vald, Lindora küla)
Kirna haavik   (Jõgeva maakond, Puurmani vald, Jüriküla küla)
Kirna torn   (Jõgeva maakond, Puurmani vald, Jüriküla küla)
Koidu   (Jõgeva maakond, Puurmani vald, Laasme küla)
Kursi   (Jõgeva maakond, Puurmani vald, Tõrve küla)
Kõlgusniidu müür   (Võru maakond, Meremäe vald, Härmä küla)
Otteni   (Põlva maakond, Põlva vald, Taevaskoja küla)
Palupõhja, Tammuri talu   (Tartu maakond, Puhja vald, Palupõhja küla)
Piusa - W   (Põlva maakond, Orava vald, Piusa küla)
Piusa niit_1   (Võru maakond, Vastseliina vald, Mäe-Kõoküla küla)
Piusa niit_2   (Võru maakond, Vastseliina vald, Mäe-Kõoküla küla)
Puurmani   (Jõgeva maakond, Puurmani vald, Altnurga küla)
Raja I   (Tartu maakond, Laeva vald, Kämara küla)
Raja II   (Tartu maakond, Laeva vald, Kämara küla)
Võõpsu   (Põlva maakond, Mikitamäe vald, Lüübnitsa küla)
Väike Kolodavitsa   (Põlva maakond, Värska vald, Matsuri küla)

 

scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Tolmeldajad 2015. a.

2015. aastal oli vaatluse all  neli erinevat seireala: Ereda, Vastseliina, Kabala ja Rannu, mis olid seires ka 2005. ja 2010. aastal. Aasta oli kimalaste arenguks sobiv, sellest hoolimata...

» Tolmeldajad 2011. a.

Kokkuvõte2011. aastal toimus tolmeldajate seire kõigis 22 seirepunktis. Kuna astlaliste arborikoolsete tolmeldajate ja nende pesaparasiitide väljakasvatamine on võimalik alles pesades olevate...

» Tolmeldajad 2010. a.

KokkuvõteTolmeldajate seire toimus 2010. aastal 22 seirepunktis Tartu, Põlva ja Jõgeva maakondades. Seire käigus jälgiti tolmeldajate (püünispesades pesitsevate arborikoolsete astlaliste)...

» Tolmeldajad 2009. a.

Kokkuvõte2009. aastal toimus tolmeldajate seire kõikides 2008. aasta seirepunktides, mida on kokku 22. Seire käigus hinnati tolmeldajate (püünispesades pesitsevate arborikoosete astlaliste)...

» Tolmeldajad 2008. a.

Kokkuvõte2008. aastal seirati tolmeldajaid kõikides 2007. aasta seirepunktides Tartu, Põlva ja Jõgeva maakonnas. Sarnaselt eelnenud seireaastale paigutati seirealadele suve alguses...

» Tolmeldajad 2007. a.

Kokkuvõte2007. aastal seirati arborikoolseid e puidulembelisi püünispesades pesitsevaid tolmeldajaid. Kokku seirati 2007. aastal tolmeldajaid 22 seirepunktis. Seirealadele paigutati suve alguses...
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee