Asute siin: Avaleht Programmid Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire Rukkiräägu seireRukkiräägu seire

Alaprogrammi tutvustus

Rukkirääk on Eestis III kaitsekategooria looduskaitsealune liik, kelle seisundi hindamiseks alustati kohalikku seiret Põhja-Liivi linnualal 2002. aastal ja üle-Eestiliselt 2007. aastal. Liigi arvukus väheneb nii Eestis kui ülejäänud Euroopas sobivate elu- ja pesitsuspaikade (viljapõllud, niisked niidud ja põõsastunud luhad) pindala vähenemise tõttu. 2010. aastal lülitati rukkiräägu seire riiklikusse seiresse. Seire ülesanne on liigi arvukuse ja asustustiheduse ning nende muutuste hindamine.

Rukkiräägu seiret viiakse läbi 5x5km UTM ruudustiku 27 ruudul laulvate isaslindude kaardistamisega. Loendust viiakse läbi kaks korda: mai lõpp-juuni algus, juuni lõpp-mai algus. Loendustulemused kantakse kaardile ning arvutatakse välja asustustihedus 100 ha avamaastiku kohta (nii keskmine kui seirealade kohta eraldi).

Rukkiräägu seiret viib läbi Keskkonnaamet.


(allikas: riikliku keskkonnaseire eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire rukkiräägu seire aruanne 2011, Keskkonnaamet)

scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Rukkiräägu seire 2018. a.

Rukkiräägu riikliku seire algusest 2007. aastal täitus käesoleval aastal 12. hooaeg. Samuti väärib tähelepanu, et täitus 20 loendusaasta Põhja-Liivi uurimisalal. 20 aastaga on rukkiräägu...

» Rukkiräägu seire 2017. a.

Rukkiräägu seire algusest 2007. aastal täitus käesoleval aastal 11. hooaeg. Selle ajaga on rukkiräägu arvukus läbi teinud mõõduka languse, tõusu ning jõudnud taas madalseisu. 2017. aasta...

» Rukkiräägu seire 2016. a.

2016. a. loendati rukkirääke Sookuninga, Nigula, Haanja, Kaiavere, Koogi, Viilupi, Karjaküla, Raikküla, Kihlevere, Mäetaguse seirealadel.

» Rukkiräägu seire 2014. a.

Rukkiräägu seire algusest 2007. aastal täitus käesoleval aastal kaheksas hooaeg. Selle ajaga on rukkiräägu arvukus läbi teinud mõõduka languse ning jõudnud tagasi ligikaudu seire algusaasta...

» Rukkiräägu seire 2013. a.

Viimase 6 aasta jooksul on rukkiräägu arvukuses aset leidnud oluline tõus. Viimase 12 aasta trendi võib hinnata stabiilseks. Kuigi rukkiräägu peamise elupaiga, rohumaade pindala on pidevas...

» Rukkiräägu seire 2012. a.

KokkuvõteRukkiräägu arvukus on viimase 12 aasta jooksul vähenenud keskmiselt kuni 50%. Perioodi 2007–2012 arvukuseks on hinnanguliselt 14–42 tuhat paari. Rukkiräägu vähenemise peamiseks...

» Rukkiräägu seire 2011. a.

KokkuvõteRukkiräägu seire toimus 27 loendusruudus. Kahe loendusperioodi jooksul loendati 2011. aastal kokku 663 rukkirääku. Üldiselt on rukkiräägu asustustihedus langeva trendiga. Andmeread...

» Rukkiräägu seire 2010. a.

Kokkuvõte2010. aastal lülitati riikliku seire programmi rukkiräägu seire. Seire toimus 27 seireruudus, igas ruudus kahel perioodil. Kokku loendati esimesel loendusperioodil 220 rukkirääku ja...
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee