Asute siin: Avaleht Programmid Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire Randa uhutud linnudRanda uhutud linnud

Alaprogrammi tutvustus

Eestis viiakse randa uhutud lindude seiret järjepidevalt alates 1992. aastast, riiklikku seireprogrammi kuulub see alates 1997. aastast. Randa uhutud linde loendatakse püsiseirealadel, mida läbitakse kaks korda aastas  - kevadel peale jääkatte sulamist ja sügisel, kui lindude sügisränne on lõppemas.

Seirataval rannikulõigul loendatakse jalgsi liikudes kõik randa uhutud surnud linnud või nende jäänused. Raskesti määratavad jäänused korjatakse kaasa hilisemaks määramiseks võrdlusmaterjali abil. Välitöökaardile märgitakse järgmised andmed:

  • loendajad, loenduse kuupäev, loendusraja alg- ja lõpp-punkti asukoht;
  • hukkunud linnu asukoht, liik, sugu, vanus, õlisaaste esinemine laibal;
  • hinnatakse läbitud rannikulõigu või selle osade õliga saastatuse astet (õli ei leitud, üksikud õlilaigud rannas, õliga määrdunud esemed, õlijälgi rannikul pidevalt; suurema reostuse puhul hinnatakse ka reostuse hulka).

Lisaks pannakse kirja loenduste käigus leitud surnud hülged: leiukoht, liik, vanus (vana või noor) ning võimalusel oletatav hukkumise aeg ning muud üksikasjad. Hukkunud lindude hulka iseloomustatakse tiheduse abil, mille ühikuks on isendite arv kilomeetri kohta (is/km).

Seire peamisteks eesmärkideks on:

  • merelindude suremuse jälgimine;
  • õliga saastunud lindude esinemise jälgimine;
  • õlisaastest põhjustatud suremuse ja selle mõju hindamine;
  • merelindude hukkumist ja rannikute saastumist põhjustavate ainete kindlakstegemine;
  • õlisaaste bioloogilise toime kindlakstegemine;
  • õlisaaste vähendamisele suunatud meetmete mõjususe hindamine.


Randa uhutud lindude seire koordineerijaks on Eesti Ornitoloogiaühing.

(allikas: riikliku keskkonnaseire eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire allprogrammi randa uhutud lindude alaprogrammi aruanded 1997-2011, Eesti Ornitoloogiaühing)

Seirealad


Randa uhutud lindude seirepiirkonnad Eestis (Randa uhutud linnud, 2011. aasta aruanne, EOÜ).

 

scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Randa uhutud linnud 2018. a.

2018. aastal tehti randa uhutud lindude loendusi neljal püsiseirealal. Kevadloenduse käigus läbiti 112 km rannikut. Leiti 647 linnu jäänused, kellest veelinnud moodustasid 26% (171 is). Keskmine...

» Randa uhutud linnud 2016. ja 2017. a.

2016. ja 2017. aastal tehti randa uhutud lindude loendusi neljal püsiseirealal. Kevadloenduse käigus leiti 2016. aastal kokku 951 linnu jäänused. Veelinnud moodustasid kõigist isenditest 8,4%....

» Randa uhutud linnud 2016. a.

2015. aastal tehti randa uhutud lindude loendusi (RULL) neljal püsiseirealal. Kevadloenduse käigus leiti kokku 239 linnu jäänused, kellest veelinnud moodustasid 33% ja maismaalinnud 67%. Keskmine...

» Randa uhutud linnud 2015. a.

2014. aastal tehti randa uhutud lindude loendusi neljal püsiseirealal. Kevadloenduse käigus leiti kokku 145 linnu jäänused, kellest veelinnud moodustasid 65% ja maismaalinnud 35%. Keskmine...

» Randa uhutud linnud 2014. a.

2013. aastal tehti randa uhutud lindude loendusi neljal seirealal. Kevadloenduse käigus leiti kokku 1178 linnu jäänused, kellest veelinnud moodustasid 9% ja maismaalinnud 91%. Maismaalindude nii...

» Randa uhutud linnud 2013. a.

2012. aastal tehti randa uhutud lindude loendusi sarnaselt viimastele aastatele kolmel püsiseirealal. Kevadiste loenduste käigus leiti kokku 177 linnu jäänused, kellest veelinde oli 47% ja...

» Randa uhutud linnud 2012. a.

Kokkuvõte2012. aastal esitati andmed 2011. aastal kogutud seireandmete kohta. Kevadiste loenduste käigus seirealadelt leitud hukkunud veelindude leiutihedus oli võrreldes 2010. aastaga vähenenud,...

» Randa uhutud linnud 2011. a.

KokkuvõteKevadiste loenduste käigus leiti kokku 540 linnu jäänused, keskmine hukkunud veelindude leiutihedus oli 4,69 isendit kilomeetri ranniku kohta, mida on varasema seireperioodi keskmisest...

» Randa uhutud linnud 2009. a.

Kokkuvõte2010. aastal esitati andmed 2009. aastal kogutud seireandmete kohta.Kevadiste loenduste käigus leiti kokku 128 linnu jäänused. Hukkunud veelindude leiutihedus oli seireperioodi...

» Randa uhutud linnud 2008. a.

Kokkuvõte2009. aastal esitati andmed 2008. aastal kogutud seireandmete kohta.Kevadiste loenduste käigus seirealadelt leitud hukkunud veelindude leiutihedus oli viimase kümnendi keskmisest...

» Randa uhutud linnud 2007. a.

Aruanded 

» Randa uhutud linnud 2006. a.

Kokkuvõte2006. aastal jätkati randa uhutud lindude loenduste seiret kahel püsiseirealal: Loode-Eestis ja Loode-Saaremaal. Kevadloendusel leiti Loode-Eesti seirealalt varasemast oluliselt rohkem...

» Randa uhutud linnud 2005. a.

Kokkuvõte2005. aastal loendati randa uhutud linde kokku 234 km randalõigul. Hukkunud veelinde leiti kokku 265. Keskmine randa uhutud hukkunud veelindude hulk ühe kilomeetri kohta oli kogu aasta...

» Randa uhutud linnud 2004. a.

Kokkuvõte2004. aasta kevadel loendati randa uhutud veelinde 21 loenduslõigul, mis katsid 114,2 kilomeetrit randa ja sügisel 9 loenduslõigul 47,7 km. Kokku haarati 2004. aastal randa uhutud...

» Randa uhutud linnud 2003. a.

KokkuvõteRanda uhutud veelindude loenduse raames läbiti 2003. aasta loenduskäikudel kokku 234,4 kilomeetrit randa Loode-Eestis ja Loode-Saaremaal.Hukkunud veelinde leiti 2003. aasta kevadloendusel...

» Randa uhutud linnud 2001. a.

KokkuvõteKokku loendati 2001. aastal randa uhutud veelinde 364,2 km ulatuses, peamiselt Saaremaa, Loode- ja Lääne-Eesti rannikutel. Leiti 230 randa uhutud hukkunud veelindu (keskmiselt 0,63...

» Randa uhutud linnud 2000. a.

Kokkuvõte2000. aastal loendati randa uhutud veelinde kokku 458 km ulatuses: kevadistel loenduskäikudel 240,3 kilomeetrit ja sügisestel loenduskäikudel 217,7 kilomeetrit. Loendati peamiselt...

» Randa uhutud linnud 1999. a.

KokkuvõteKokku loendati 1999. aastal randa uhutud veelinde 241,3 km ulatuses, peamiselt Loode-Eesti ja Saaremaa rannikutel. Loendustel leiti 117 randa uhutud hukkunud veelindu, s.o keskmiselt 0,48...

» Randa uhutud linnud 1998. a.

KokkuvõteRanda uhutud lindude loenduse käigus läbitakse piki veejoont võimalikult pikk rannikulõik ja loendatakse kõik randa uhutud surnud linnud. 1998. aastal loendati randa uhutud veelinde...

» Randa uhutud linnud 1997. a.

KokkuvõteRanda uhutud lindude loendus toimub kevadeti ja sügiseti, mil piki veejoont läbitakse võimalikult pikk rannikulõik ja loendatakse kõik randa uhutud surnud linnud. Eesti rannik on seni...
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee