Asute siin: Avaleht Programmid Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire Päevaliblikate kooslusedPäevaliblikate kooslused

Allprogrammi tutvustus

Päevaliblikad on enim uuritud maismaaselgrootute rühm, seda nii Euroopas kui kogu maailma mastaabis. Päevaliblikad on tundlikud maakasutuse muutumise suhtes ja mitmel pool Lääne- Euroopas on viimase sajandi jooksul liikide levik ja arvukus kahanenud ning mõned liigid on välja surnud. Teaduslikele alustele tuginev liblikaseire on looduskaitselise tähendusega, mille läbi on võimalik välja selgitada negatiivsed ilmingud liblikaliikide arvukuses, et saadud andmete põhjal rakendada vajalikke meetmeid ohusolevate liikide kaitseks. Päevaliblikate elutingimuste parandamine loob omakorda soodsama keskkonna mitmele sarnase ökoloogilise nõudlusega, kuid vähem uuritud loomarühmale. Päevaliblikate seireks ei ole vajadust loomi surmata ega loodusest eemaldada, kuna spetsialistid suudavad enamiku kohatud isenditest määrata välitingimustes.

Eesti olusid arvestav päevaliblikate seire metoodika töötati EV Keskkonna-ministeeriumi tellimusel välja 2003. aastal, järgides rahvusvaheliselt tunnustatud standardeid. 2004. aastal viidi esmakordselt läbi reaalne päevaliblikate seire looduses, vaatluse alla võeti seitse transekti. 2005. aastal jätkati seiret seitsmel juba varem uurimise alla võetud transektil, lisaks käivitati seire veel kahel transektil. Seirealade koguarv 2005. aastal oli seega üheksa ning see number jäi samaks ka 2006. aastal. 2007. aastal laiendati seirealade võrgustikku veel kahe transekti võrra, 11 transektini ning samasugune on uuritavate transektide arv olnud ka kõigil järgnevatel aastatel.

Seire toimub transektloendusmeetodil. Väljavalitud transektidel mõõdetakse kõigi transekti osade ehk blokkide pikkused ning transekti kogupikkus 5- meetrise täpsusega. Kuni 2011. aastani toimus igal transektil seitse loendust. Alates 2012. aastast on toimub igal transektil kuus loendust. Lisaks liblikate määramisele ja loendamisele mõõdetakse igal loendusel ka õhutemperatuur ning hinnatakse pilvisust ning tuule tugevust ja suunda. Osal transektidel hinnatakse ka õitsvate taimede kui liblikavalmikute toidubaasi rohkust. Taimevaatluste tulemused säilitatakse EMÜ PKI arhiivis.

Alates 2007. aastast käsitletakse sinepiliblikaid Leptidea sinapis ja L. Reali ühtse üksusena Leptidea spp. Nende liikide eristamine looduses on enamasti võimatu ja täpne määramine eeldaks pidavat liigi loodusest väljapüüdmist.

Päevaliblikate seiret teostab Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut.


(allikas: Päevaliblikate koosluste seire aastaaruanded 2003 - 2011)

scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Päevaliblikate kooslused 2018. a.

Kogu senist seireperioodi üldistades võib öelda, et päevaliblikate üldine arvukus on pigem tõusnud kui langenud. Samas võib üsna kindlalt väita, et enne seireprogrammi käivitamist vaid...

» Päevaliblikate kooslused 2017. a.

Tänavune hooaeg algas jaheda kevade tõttu tavalisest hiljem ning samuti jaheda suve tõttu nihkusid päevaliblikate lennuajad tavapärasest kuni 2 nädalat hilisemaks. Vihmane ja heitlik ilm...

» Päevaliblikate kooslused 2016. a.

Tänavune hooaeg algas sooja kevade tõttu tavalisest varem ning samuti sooja suve I poole tõttu lõppes osa päevaliblikate lennuaeg varem kui keskmiselt. Mõnel transektil on majandamistegevuse...

» Päevaliblikate kooslused 2015. a.

Suuremal osal päevaliblikate lennuajast oli ilm jahe ja vihmane, mis raskendas loenduste läbiviimist. Mõnel transektil on majandamistegevuse puudumise või lakkamise tõttu päevaliblikate...

» Päevaliblikate kooslused 2014. a.

Tänavust seirehooaega iseloomustas äärmuslike ilmaolude vaheldumine. Sooja ning peaaegu lumeta talve tõttu algas päevaliblikate lendlus kevadel mitu nädalat varem kui tavaliselt. Soojaperiood...

» Päevaliblikate kooslused 2013. a.

Tänavune seirehooaeg oli omapärane pikalt külma kevade alguse ja sellele järgnenud väga sooja hiliskevade tõttu. Paljude päevaliblikate lendlus algas vähemalt nädala tavalisest varem. Suvi...

» Päevaliblikate kooslused 2012. a.

2012, aastal toimus seire 12 seirealal, kuuest loendusest koosneva loendustsükliga fikseeriti 12 transektil 85 liiki päevaliblikaid. Neist kaks – admiral (Vanessa atalanta) ja ohakaliblikas...

» Päevaliblikate kooslused 2011. a.

Kokkuvõte2011. aastal loendati üheteistkümnest transektist kümnel selgelt rohkem päevaliblikaid kui varasemate aastate jooksul keskmiselt ning neist omakorda viie puhul oli tegemist kogu senise...

» Päevaliblikate kooslused 2010. a.

Kokkuvõte2010. aasta loendustulemused ületasid varasemate aastate keskmisi tulemusi. Üheteistkümnest transektist kuuel loendati rohkem päevaliblikaid kui varasemate aastate jooksul keskmiselt...

» Päevaliblikate kooslused 2009. a.

KokkuvõtePäevaliblikate seire toimus 2009. aastal kokku 11 seirealal, mis paiknesid Saaremaal, Harjumaal, Tartumaal, Võrumaal, Põlvamaal, Valgamaal ja Hiiumaal.Üldiselt olid 2009. aasta...

» Päevaliblikate kooslused 2008. a.

KokkuvõtePäevaliblikate seire toimus üheteistkümnel transektil. Seireaasta loendustulemused olid üldiselt võrreldavad varasemate aastate keskmisega tulemustega. Kuuel transektil ületas...

» Päevaliblikate kooslused 2007. a.

KokkuvõtePäevaliblikate seire toimus 2007. aastal kokku 11 seirealal. Seirealad asusid Saaremaal, Harjumaal, Tartumaal, Võrumaal, Põlvamaal, Valgamaal ja Hiiumaal. 2007. aastal määrati kõikide...

» Päevaliblikate kooslused 2006. a.

KokkuvõtePäevaliblikate seire toimus 2006. aastal kokku üheksal seirealal. Seirealad asusid Saaremaal, Harjumaal, Tartumaal, Võrumaal, Põlvamaal ja Valgamaal. Seire viidi läbi vastavalt varem...

» Päevaliblikate kooslused 2005. a.

KokkuvõtePäevaliblikate seire toimus 2005. aastal kokku üheksal seirealal. Seirealad asusid Saaremaal, Harjumaal, Tartumaal, Võrumaal, Põlvamaal ja Valgamaal. Seire toimus vastavalt varem...

» Päevaliblikate kooslused 2004. a.

KokkuvõtePäevaliblikate seire toimus 2004. aastal kokku seitsmel seirealal - Mäepea puisniidul, Tagamõisa puisniidul, Haavakannu alvaril, Jussi nõmmel, Raja külas, Vana-Vastseliinas ja...

» Päevaliblikate kooslused 2003. a.

Kokkuvõte2003. aastal toimus päevaliblikate süstemaatiliseks seireks vajamineva metoodika väljatöötamine ja loendusalade valik ning loodusesse mahamärkimine. Kokku märgiti 14 transekti...
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee