Asute siin: Avaleht Programmid Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire Ohustatud soontaime- ja samblaliigidOhustatud soontaime- ja samblaliigid

Allprogrammi tutvustus

Ohustatud taime- ja samblaliikide seire eesmärk on koguda järjepidevat informatsiooni Eestis haruldaste ja ohustatud taime- ning samblaliikide populatsioonide seisundist ja toimunud muutustest. Seireobjektideks on rahvusvaheliste konventsioonidega kaitstavad liigid, Eestis I ja II kategooria kaitsealused ja Eesti punasesse raamatusse kantud taimeliigid. Tulemused on kasutatavad liigi seisundi hindamisel ja vajaliku kaitserežiimi väljatöötamisel kui ka ühe parameetrina keskkonna seisundi hindamisel.

Haruldaste soontaimedeliikide seiret tehakse kahe erineva metoodika järgi, mida nimetatakse vastavalt ruuduseireks ja seisundiseireks. Ruuduseire metoodikas toimub liikide seire selleks valitud kindla suurusega seireruutudel, mille üldjuhul on 10x10 m. Ruudus loendatakse liigi isendite arv, määratakse nende fenofaas, vitaalsus, katvus, kaasnevad liigid ja parameetrid.

Seisundiseire raames antakse hinnang liigi lokaalpopulatsiooni seisundile. Seisundiseire eesmärk on saada ülevaade võimalikult suurema arvu kaitstavate taimeliikide ja nende leiukohtade olukorrast Eestis. Seisundiseire käigus hinnatavateks parameetriteks on: lokaalpopulatsiooni tihedus ja suurus, elujõulisus, vegetatiivsete-generatiivsete suhe, ohutegurite ja kahjustuste olemasolu, antakse üldhinnang seisundile ning vajadusel ka kaitsekorralduslikke soovitusi. Määratakse kasvukoha tüüp või kooslus, visuaalselt hinnatakse valgus- ja niiskustingimused. Lisaks kirjeldatakse ümbritsevaid elupaiku ning asustus. Leiukohad kaardistatakse.

Ohustatud soontaimede seiret viivad Eestis läbi Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituut, Tallinna Botaanikaaed, Eesti Loodusmuuseum, Keskkonnaamet, ja mitmed FIE-d.

(allikas: Ohustatud soontaimede ja sammalde seire aruanded 1995 – 2011)

scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Ohustatud soontaime- ja samblaliigid 2014. a.

Kaitstavate soontaimede seireHaruldaste taimeliikide seiret on Eestis tehtud 1994. aastast. 2014. a. oli kahekümnes aasta, mil tehti seiret ruuduseire meetodil ning kuueteistkümnes aasta, mil...

» Ohustatud soontaime- ja samblaliigid 2013. a.

» Ohustatud soontaime- ja samblaliigid 2012. a.

Kokkuvõte2012. aastal teostati soontaimede seiret nii ruudumeetodil kui ka seisundiseire meetodil.Ruuduseire metoodika alusel seirati kaht I kaitsekategooria liiki - mägi-kadakkaer (Cerastium...

» Ohustatud soontaime- ja samblaliigid 2011. a.

Kokkuvõte2010. aastal teostati taimekoosluste ja soontaimede ning samblaliikide seiret nii traditsioonilisel ruudumeetodil kui ka seisundiseire meetodil. Seisundiseire meetodil seirati 46 liiki 242...

» Ohustatud soontaime- ja samblaliigid 2010. a.

Kokkuvõte2010. aastal teostati taimekoosluste ja soontaimede ning samblaliikide seiret nii traditsioonilisel ruudumeetodil kui ka seisundiseire meetodil. Ruuduseire metoodika alusel seirati üht...

» Ohustatud soontaime- ja samblaliigid 2009. a.

KokkuvõteRuuduseire metoodika alusel seirati kolme õistaimeliiki. Kaks liiki neist I kaitsekategoorias, üks II kategoorias. Kõigis seirekohtades toimus vastavalt metoodikale...

» Ohustatud soontaime- ja samblaliigid 2008. a.

Kokkuvõte2008. aastal seirati ruuduseire metoodika järgi 4 taimeliiki, milleks analüüsiti 4 seireruutu. Seisundiseiret tehti 75 liigile 247 kohas. Selle aasta prioriteetideks olid aastatest 1999...

» Ohustatud soontaime- ja samblaliigid 2007. a.

Kokkuvõte2007. aastal seirati ruuduseire metoodika järgi 7 taimeliiki, milleks analüüsiti 8 seireruutu. Seisundiseiret tehti 51 liigile 235 kohas. Seirekohti oli vähemalt 16-l kaitsealal,...

» Ohustatud soontaime- ja samblaliigid 2006. a.

Kokkuvõte2006. a oli kaheksas aasta, kui seireruutudel tehti korduvseiret ja kaheksandat aastat toimus seire ka seisundiseire metoodika kohaselt. Suurem tähelepanu oli suunatud Natura 2000...

» Ohustatud soontaime- ja samblaliigid 2005. a.

Kokkuvõte2005. aasta oli seitsmes aasta, kui seireruutudel tehti korduvseiret. Seire all olid ka liigid, millel oli seiresammu järgi vaja teha korralist püsiruuduseiret. Seireaastal jagunesid...

» Ohustatud soontaime- ja samblaliigid 2004. a.

Kokkuvõte2004. aastal seirati ruuduseire metoodika järgi 27 sambla-, sõnajalg- ja õistaimeliiki, milleks rajati ja analüüsiti 31 seireruutu. Seisundiseiret tehti 66 liigile 181 kohas....

» Ohustatud soontaime- ja samblaliigid 2003. a.

KokkuvõteHaruldaste taimeliikide seire eesmärk on koguda järjepidevat informatsiooni Eestis haruldaste ja ohustatud taimeliikide populatsioonide seisundist ja selle muutustest. Haruldaste ja...

» Ohustatud soontaime- ja samblaliigid 2002. a.

KokkuvõteHaruldaste taimeliikide seire eesmärk on koguda järjepidevat informatsiooni Eestis haruldaste ja ohustatud taimeliikide populatsioonide seisundist ja selle muutustest.2002. aastal seirati...

» Ohustatud soontaime- ja samblaliigid 2000. a.

Kokkuvõte2000. aastal seirati 42 soontaimeliiki, milleks rajati ja analüüsiti 60 seireruutu. Kahel seireruudul toimus esmaseire ja 58 korduvseire. Seisundiseiret tehti 120 kohas, 61-le liigile....

» Ohustatud soontaime- ja samblaliigid 1998. a.

Kokkuvõte1998. aastal seirati kokku 56 sõnajalg- ja õistaimeliiki ning 9 samblaliiki milleks rajati ja analüüsiti 89 seireruutu. 36-l ruudul toimus esmaseire, 53-l ruudul kordusseire. Seirega...

» Ohustatud soontaime- ja samblaliigid 1997. a.

KokkuvõteHaruldaste taimeliikide seire on nende populatsioonide suuruse, arvukuse ja seisundi muutuste iseloomu, suuna ja kiiruse kindlaperioodiline jälgimine selleks valitud ja tähistatud...

» Ohustatud soontaime- ja samblaliigid 1996. a.

KokkuvõteHaruldaste taimeliikide seire eesmärk on koguda järjepidevalt informatsiooni Eestis haruldaste taimeliikide populatsioonide seisundist ja selle muutustest.1996. aastal seirati kokku 58...

» Ohustatud soontaime- ja samblaliigid 1995. a.

KokkuvõteLiikide ja koosluste seire alamprogrammi raames toimus 1995. aastal haruldaste taimeliikide seire. Haruldaste taimeliikide seire eesmärgiks on saada regulaarset informatsiooni Eestis...
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee