Asute siin: Avaleht Programmid Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire Meresaarte haudelinnustiku seireVäikeste meresaarte haudelinnustiku seirescroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Väikeste meresaarte haudelinnustiku seire 2018. a.

77 arvukamast meresaarte haudelinnuliigist hinnati usaldusväärsed arvukuse trendid perioodi 1980-2018 kohta kokku 65 liigi puhul. Nende hulgas on 13 liiki sellised, mille arvukus on usaldatavalt...

» Väikeste meresaarte haudelinnustiku seire 2017. a.

77 arvukamast meresaarte haudelinnuliigist hinnati usaldusväärsed arvukuse trendid perioodi 1991-2017 kohta kokku 61 liigi puhul. Nende hulgas on 9 liiki sellised, mille arvukus on usaldatavalt...

» Väikeste meresaarte haudelinnustiku seire 2016. a.

Meresaarte haudelinnustikku loendati 2016. aastal kokku 26-l seirealal. Seirealade seiresaartel loendati kokku üle 46 tuhande haudepaari linde 129 liigist. Arvukaimad haudelinnud uuritud...

» Väikeste meresaarte haudelinnustiku seire 2015. a.

Ühtekokku loendati väikeste meresaarte haudelinnustiku riikliku seire raames pesitsevaid linde 22-l püsiseirealal. Loendused hõlmasid 203 väikesaart summaarse pindalaga 617 ha. Seiresaartel...

» Väikeste meresaarte haudelinnustiku seire 2014. a.

2014. aastal loendati haudelinde 20 püsiseireala 188-l saarel üldpindalaga 945 ha. Kokku registreeriti 43 131 haudepaari linde 100-st liigist. Kõige suurearvulisemaks pesitsejaks...

» Väikeste meresaarte haudelinnustiku seire 2013. a.

Seirealadel loendati kokku 25 560 haudepaari linde 94-st liigist. Haneseliseliike registreeriti 17, pütilisi üks (tuttpütt), pelikanilisi üks (kormoran), haukalisi üks (roo - loorkull),...

» Väikeste meresaarte haudelinnustiku seire 2012. a

Tänavu lisandus kaks uut seireala Väinameres. Rukkirahu ja neli Puhtu laidu. Ühtekokku loendati haudelinde 21 seirealal ja 150 saarel summaarse pindalaga ligikaudu 570 ha. Seiresaartel loendati...

» Väikeste meresaarte haudelinnustiku seire 2011. a.

KokkuvõtePaljude väikesaartele iseloomulike haudelinnuliikide arvukus on riiklikel seirealadel aastail 2008–2011 vähenenud. Hanelistest on ainult pesitsevate rohukosklate arv olnud sel...

» Väikeste meresaarte haudelinnustiku seire 2010. a.

KokkuvõteVäikeste meresaarte haudelinnustiku seire oli 2010. aastal mahukam kui 2009. aastal. Andmeid laekus kokku 19-lt seirealalt, seiresaari oli umbes 210. Valdaval osal seiresaartest maakasutus...

» Väikeste meresaarte haudelinnustiku seire 2009. a.

KokkuvõteVäikeste meresaarte haudelinnustiku seire oli 2009. aastal mahukam kui 2008. aastal. Andmeid laekus kokku 17 seirealalt, seiresaari oli umbes 200. Mitmetel väikesaartel oli märgata...

» Väikeste meresaarte haudelinnustiku seire 2008. a.

KokkuvõteVäikeste meresaarte haudelinnustiku riikliku seire raames tehti 2008. aastal välitöid 12 seireala saartel. Seire põhimeetodiks oli pesade ja/või lindude (haudepaaride) loendus kogu...
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee