Asute siin: Avaleht Programmid Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire Meresaarte haudelinnustiku seireVäikeste meresaarte haudelinnustiku seirescroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Väikeste meresaarte haudelinnustiku seire 2016. a.

Meresaarte haudelinnustikku loendati 2016. aastal kokku 26-l seirealal. Seirealade seiresaartel loendati kokku üle 46 tuhande haudepaari linde 129 liigist. Arvukaimad haudelinnud uuritud...

» Väikeste meresaarte haudelinnustiku seire 2015. a.

Ühtekokku loendati väikeste meresaarte haudelinnustiku riikliku seire raames pesitsevaid linde 22-l püsiseirealal. Loendused hõlmasid 203 väikesaart summaarse pindalaga 617 ha. Seiresaartel...

» Väikeste meresaarte haudelinnustiku seire 2014. a.

2014. aastal loendati haudelinde 20 püsiseireala 188-l saarel üldpindalaga 945 ha. Kokku registreeriti 43 131 haudepaari linde 100-st liigist. Kõige suurearvulisemaks pesitsejaks...

» Väikeste meresaarte haudelinnustiku seire 2013. a.

Seirealadel loendati kokku 25 560 haudepaari linde 94-st liigist. Haneseliseliike registreeriti 17, pütilisi üks (tuttpütt), pelikanilisi üks (kormoran), haukalisi üks (roo - loorkull),...

» Väikeste meresaarte haudelinnustiku seire 2012. a

Tänavu lisandus kaks uut seireala Väinameres. Rukkirahu ja neli Puhtu laidu. Ühtekokku loendati haudelinde 21 seirealal ja 150 saarel summaarse pindalaga ligikaudu 570 ha. Seiresaartel loendati...

» Väikeste meresaarte haudelinnustiku seire 2011. a.

Kokkuvõte

Paljude väikesaartele iseloomulike haudelinnuliikide arvukus on riiklikel seirealadel aastail 2008–2011 vähenenud. Hanelistest on ainult pesitsevate rohukosklate arv olnud sel...

» Väikeste meresaarte haudelinnustiku seire 2010. a.

Kokkuvõte

Väikeste meresaarte haudelinnustiku seire oli 2010. aastal mahukam kui 2009. aastal. Andmeid laekus kokku 19-lt seirealalt, seiresaari oli umbes 210. Valdaval osal seiresaartest maakasutus...

» Väikeste meresaarte haudelinnustiku seire 2009. a.

Kokkuvõte

Väikeste meresaarte haudelinnustiku seire oli 2009. aastal mahukam kui 2008. aastal. Andmeid laekus kokku 17 seirealalt, seiresaari oli umbes 200. Mitmetel väikesaartel oli märgata...

» Väikeste meresaarte haudelinnustiku seire 2008. a.

Kokkuvõte

Väikeste meresaarte haudelinnustiku riikliku seire raames tehti 2008. aastal välitöid 12 seireala saartel. Seire põhimeetodiks oli pesade ja/või lindude (haudepaaride) loendus kogu...
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee