Asute siin: Avaleht Programmid Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire MaismaalimusedMaismaalimused

Allprogrammi tutvustus

Maismaalimuste seiret toimus aastatel 1995 – 1996 eesmärgiga selgitada välja valitud metsatüüpide limuste liigirikkus ja tigude arvukus ning haruldaste maismaalimuste liikide levik. Seire taaskäivitus 2007. aastal. Seoses vajadusega hinnata EL loodusdirektiivi II lisasse kantud teoliikidest perekonda Vertigo kuuluvaid isendeid lisandus varasemaga võrreldes uusi seirealasid. Eestis kuuluvad III kaitsegategooriasse kolm selle perekonna liiki: vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior), väike pisitigu (Vertigo genesii) ja luha-pisitigu (Vertigo geyeri).

Meetoditest kasutatakse ruuduseiret, alates 2009. aastast ka sõelameetodit. Ruuduseire käigus võetakse igast seirekohast prooviruutude juhusliku ja süstemaatilise väljavõtu kombineeritud meetodil 5 proovi 25*25 cm raami abil. Iga proovivõturuudu vahel on 10 meetrine vahemaa. Ruutudest kogutakse kõik selle sisse jääv materjal, kuni mineraalpinnaseni, proovikottidesse. Proovide läbitöötamine toimub tubastes tingimustes

Sõelameetodit kasutatakse pisitigude leidmiseks. Sõelutud materjali võetakse 1 seirepunktist 50-100 m2 alalt 3 liitrit, seirejaamast kokku 3 proovi ehk 9 liitrit. Kogutud materjal töötatakse läbi tubastes tingimustes.

Maismaalimuste seire käigus hinnatakse limuste liigilist koosseisu ning isendite arvu sh elusate isendite ja tühjade kodade arvu. Seire käigus uuritakse ka looduslikult happelistel muldadel asuvate männimetsade lupjamise mõju nende metsade malakofaunale. Tähtsamaks tigude seire ülesandeks on informeerida keskkonnas toimunud muutustest, mis on põhjustatud saaste kauglevist ja kohalikust atmosfääri saastest. Tigude fauna koosseis ja selles toimuvad muutused on heaks iseloomustajaks keskkonnas toimuvatele muutustele, kuna erinevate liikide tolerantsus erinevate saaste liikide suhtes on erinev.

Seireprogrammi vastutav täitja on Piret Kiristaja.


scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Maismaalimused 2018. a.

2018.aastal teostatud maismaalimuste seire eesmärgiks oli teostada vaatlusi seitsmes seirejaamas. Kordusvaatlusi teostati Laelatu ja Puhtu (Läänemaa), Lahe (Lääne -Virumaa), Õisu (Viljandimaa),...

» Maismaalimused 2017. a.

2017. aastal teostatud maismaalimuste seire eesmärgiks oli teostada vaatlusi seitsmes seirejaamas. Kordusvaatlusi teostati Kudani (Läänemaa), Lahe ja Toolse (Lääne-Virumaa), Kalvre...

» Maismaalimused 2016. a.

2016. aastal teostatud maismaalimuste seire eesmärgiks oli teostada vaatlusi seitsmes seirejaamas. Kordusvaatlusi teostati Laulasmaa (Harjumaa), Lahe ja Koljaku (Lääne-Virumaa), Kauksi, Ahtme...

» Maismaalimused 2015. a.

2015. aastal tehtud maismaalimuste seire eesmärgiks oli teostada vaatlusi seitsmes seirejaamas. Kordusvaatlusi teostati Hino (Võrumaa), Lahe (Lääne-Virumaa), Ontika (Ida-Virumaa), Paadrema...

» Maismaalimused 2014. a.

2014. aastal teostatud maismaalimuste seire eesmärgiks oli teostada kordusvaatlusi vanades seirejaamades (Nigula, Viidumäe) ning lisaks loodusdirektiivi II lisasse kantud pisitigude liikide...

» Maismaalimused 2013. a.

2013. aastal teostatud maismaalimuste seire eesmärgiks oli teostada kordusvaatlusi vanades seirejaamades (Kunda) ning lisaks võtta sõelaproove loodusdirektiivi II lisasse kantud pisitigude liikide...

» Maismaalimused 2012. a.

Kokkuvõte2012.aastal teostatud maismaalimuste seire eesmärgiks oli teostada kordusvaatlusi vanades seirejaamades ning lisaks võtta sõelaproove loodusdirektiivi II lisasse kantud pisitigude...

» Maismaalimused 2011. a.

Kokkuvõte2011.aastal toimus loodusdirektiivi II lisasse kantud pisitigude liikide sisundi seire Lahe, Nedrema ja Torgu seirealadel, uutest aladest lisandusid Sänna (Võrumaa) ja Ontika...

» Maismaalimused 2010. a.

Kokkuvõte2010. aastal teostatud maismaalimuste seire eesmärgiks oli uurida loodusdirektiivi II lisasse kantud pisitigude liikide seisundit. Uutest aladest lisandusid Toolse ja Õisu seirealad, kus...

» Maismaalimused 2009. a.

Kokkuvõte2009.aastal teostatud maismaalimuste seire eesmärgiks oli uurida loodusdirektiivi II lisasse kantud pisitigude liikide seisundit. Jätkuvalt võeti proove ka põhiseirejaamast Lahe...

» Maismaalimused 2008. a.

Kokkuvõte2008. aastal seiratud alad olid: kordusseire aladena Lahe kuusiku, Pikasilla männiku ja Nedremaa-Kalli seirealad. Uutest kordusseire aladest lisandusid Hiiumaa seirealad Tubala salumets ja...

» Maismaalimused 2007. a.

Kokkuvõte2007. aastal lisandus kaks uut maismaatigude seirejaama, kus põhieesmärgiks oli uurida loodusdirektiivi II lisasse kantud pisitigude liikide seisundit. 2007. aasta oli seirealasid 7,...
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee