Asute siin: Avaleht Programmid Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire LendoravLendorav

Allprogrammi tutvustus


Lendorava (Pteromys volans) seire käigus hinnatakse asurkondade olukorda Eestis, lendoravale sobivate biotoopide asustatust ning lendorava arvukust püsivaatlusaladel.
Asurkondade olukorra hindamiseks Eestis tervikuna registreeritakse liigi esinemine või puudumine varasemates leiukohtades, sagedusega vähemalt üks kord viie aasta jooksul. Elupaikade asustatuse hindamiseks võrreldakse lendoravate arvukust neile elupaigaks sobivate biotoopide pindalaga. Lendoravate arvukuse hindamiseks pindalaühiku kohta kindlates paikades määratakse emasloomade kodupiirkonna ligikaudne arv püsivaatlusaladel asustatud pesapuude järgi igal aastal ajavahemikul 1. märtsist 20. maini. Lendorava esinemist kontrolliti tegevusjälgede järgi.

Seirekohtade valikul lähtutakse lendorava varasematest leiukohtadest, varasematest riikliku seire tulemustest, loodusvaatlejatelt saadud vihjetest lendoravate võimalike leidude kohta, lendoravale sobivate elupaikade varasemate leiukohtade piirkonnas metskondade puistuplaanidest ja metsakorralduse andmetest. Sobivate biotoopide asustuse hindamiseks valitakse lendoravate teadaolevate leiukohtade lähiümbruses asuvad metsaosad. Lisaks sellele valitakse seirealasid ka raiekavadesse planeeritud metsaeraldistel.

Lendoravate seiret viib läbi Eesti Loodusuurijate Selts.

scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Lendorav 2019. a.

2019. aastal kontrolliti kolme erineva töö raames ühtekokku 1260 metsaeraldist. Neist 178 lendorava seiretööde raames, 100 RMK töötajate ja nende poolt organiseeritud talgute raames ning 982...

» Lendorav 2017. a.

Eesti lendorava populatsiooni seisund on kriitilises seisundis. 2017. aastal kontrolliti seiretöödel 544 metsaeraldist või lendoravale elupaigaks sobivat seni korraldamata metsaosa. Seire käigus...

» Lendorav 2016. a.

Eesti lendorava populatsiooni seisund on kiirelt halvenev. Viimaste aastate seireandmed ja uuringud näitavad levila kiiret vähenemist. Alutaguse piirkonnas, mis on jäänud lendorava Eesti...

» Lendorav 2015. a.

Eesti lendorava populatsiooni seisund on kiirelt halvenev ja tema levila väheneb kiiresti ka Alutaguse piirkonnas, mis on jäänud lendorava Eesti asurkonna viimaseks levikualaks. Metsaraie ja...

» Lendorav 2014. a.

Eesti lendorava populatsiooni seisund on kiirelt halvenev. Seireandmed ja uuringud näitavad asustatud leiukohtade arvu langust. Alutaguse piirkond on jäänud lendorava Eesti asurkonna viimaseks...

» Lendorav 2013. a.

Eesti lendorava populatsiooni seisund on kiirelt halvenev. Viimaste aasta seireandmed ja uuringud näitavad asustatud leiukohtade arvu langust. Alutaguse piirkonnas, mis on lendorava Eesti asurkonna...

» Lendorav 2012. a.

KokkuvõteEesti lendorava populatsiooni seisund on jätkuvalt halb. Viimaste aasta seireandmed ja uuringud näitavad asustatud leiukohtade arvu langust. Alutaguse piirkonnas on lendoravatele sobivaid...

» Lendorav 2011. a.

KokkuvõteEesti lendorava populatsiooni seisund on jätkuvalt halb. 2010. ja 2011. aasta seireandmed ja uuringud näitavad asustatud leiukohtade arvu langust. Lendoravale sobivate metsaeraldiste...

» Lendorav 2010. a.

KokkuvõteEesti lendorava populatsiooni seisund on jätkuvalt halb. Metsaraie tagajärjel on paljud leiukohad üksteisest isoleeritud. Alutaguse piirkonnas on lendoravatele sobivaid metsi vähe...

» Lendorav 2009. a.

KokkuvõteEesti lendorava populatsiooni seisund on jätkuvalt halb. Metsaraie tagajärjel on paljud leiukohad üksteisest isoleeritud. Alutaguse piirkonnas on lendoravatele sobivaid metsi vähe...

» Lendorav 2008. a.

KokkuvõteEesti lendorava populatsiooni seisund on halb ja järjest halvenev. Alutaguse piirkonnas on lendoravatele sobivaid metsi vähe järele jäänud ning nende asustatuse protsent on liialt...

» Lendorav 2007. a.

KokkuvõteEesti lendorava populatsiooni seisund on halb ja järjest halvenev. Intensiivse metsaraie tagajärjel on paljud leiukohad üksteisest isoleeritud. Alutaguse piirkonnas on lendoravatele...

» Lendorav 2006. a.

Kokkuvõte2006. aastal kontrolliti lendoravate varasemate leiukohtade ümbruse metsi suuremas mahus Virumaal järgmistes piirkondades: Piilsi – Kodassaare (Lohusuu vald), Pikati – Kellassaare...

» Lendorav 2005. a.

Kokkuvõte2005. aastal teostati lendorava seiret vastavalt seire programmile kolmes järgus:1) lendorava asurkondade olukorra hindamine Eestis tervikuna;2) lendoravale sobivate biotoopide asustatuse...

» Lendorav 2004. a.

KokkuvõteLendorava asurkondade kogu Eestit hõlmava leviku olukorra hindamiseks kontrolliti 2004. aastal lendoravate varasemate leiukohtade ümbruse metsi suuremas mahus Viru- ja Jõgevamaal...

» Lendorav 2003. a.

Kokkuvõte2003. aastal toimus lendorava seire raames: lendorava asurkondade olukorra hindamine Eestis tervikuna (tähelepanuga Virumaale ja Lõuna-Pärnumaa piirkonnale); lendoravale sobivate...

» Lendorav 2002. a.

Kokkuvõte2003. aastal toimus lendorava seire raames: lendorava asurkondade olukorra hindamine Eestis tervikuna (tähelepanuga Virumaale); lendoravale sobivate biotoopide asustatuse hindamine;...

» Lendorav 1999. a.

Kokkuvõte1999. aastal teostati lendorava seiret lendorava asurkondade olukorra hindamiseks Eestis tervikuna; lendoravale sobivate biotoopide asustatuse hindamiseks; lendorava arvukuse hindamiseks...

» Lendorav 1997. a.

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee