Asute siin: Avaleht Programmid Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire Kiililiste seireKiililiste seire

Allprogrammi tutvustus


Kiililiste seiret viiakse läbi alates 2007. aastast. Seirealasid külastatakse kolmel korral. Seire käigus loendatakse seireajaks kõik transektidel valmikustaadiumisse jõudnud kiililiigid. Kaitsealuste ja kahe Euroopa Loodusdirektiivi lisadesse paigutatud, kuid Eestis veel mittekaitstava kiililiikide puhul loendatakse transektil kõik isendid. Samal ajal loendatakse ka kiilivastseid.

Kiilide loendamine toimub aeglasel liikumisel piki transekti. Loendustransektid on pikkusega 100 m ja laiusega 6 m. Transektide valikul on jälgitud, et kiilide poolt kõige enam kasutatav ruum ulatuks nii kaldalähedase vee kui kalda kohale. Transekti laius on määratud selliselt, et enamiku kiilide isenditest oleks võimalik palja silmaga eristada määramistunnuseid. Enamikul juhtudest ei tule kiilivalmikut määramiseks püüda. Mitmete liidrike ja mõnede väiksemate, distantsilt kindlalt eristamatute vesikiillaste puhul oli vajalik püüda vaatluse käigus pisteliselt eksemplare, et korrigeerida vaatluse teel saadud tulemusi. Kiilivastseid püütakse poole tunni jooksul kahvaga võimalikult erinevatest mikroelupaikadest.

Seire ülesandeks on kaitsealuste ja EL Loodusdirektiivi II ja IV lisas loetletud kiilipopulatsioonide arvukuse dünaamika jälgimine võimalikult pika aja vältel ja arvukuse muutuste tuvastamine sõltuvalt elupaigas toimuvatest muutustest. Seirealad on valitud selliselt, et vaatluse alla jääb kiilide poolt kõige enam kasutatav ruum, mis ulatub nii kaldalähedase vee kui kalda kohale.

Kiililiste seiret viib läbi Eesti Loodusuurijate Selts.

Seirejaamad

Alam-Pedaja kaitseala   (Tartu maakond, Puhja vald, Palupõhja küla)
Alaveski, Sänna, Pärlijõgi   (Võru maakond, Rõuge vald, Sänna küla)
Beresje Umbjärv   (Põlva maakond, Mikitamäe vald, Beresje küla)
Ihaste luht   (Tartu maakond, Tartu linn)
Karepa (Selja jõgi)   (Lääne-Viru maakond, Vihula vald, Karepa küla)
Karoli struuga   (Ida-Viru maakond, Illuka vald, Karoli küla)
Kuutsi (Vaidava jõgi)   (Võru maakond, Mõniste vald, Kuutsi küla)
Kärevere (suletud vanajõesopp)   (Tartu maakond, Laeva vald, Kärevere küla)
Köstre järv   (Valga maakond, Karula vald, Lüllemäe küla)
Mundi kopratiik   (Võru maakond, Antsla vald, Kaika küla)
Männikjärve raba   (Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Tooma küla)
Nõmmeveski (Valgejõgi)   (Harju maakond, Kuusalu vald, Nõmmeveski küla)
Peetri jõgi, sild Tiitsa kohal   (Võru maakond, Mõniste vald, Tiitsa küla)
Porgaste (Loobu jõgi)   (Harju maakond, Kuusalu vald, Vihasoo küla)
Prossa järv   (Jõgeva maakond, Palamuse vald, Luua küla)
Restu   (Valga maakond, Sangaste vald, Restu küla)
Sulbi (Ahja jõgi)   (Põlva maakond, Ahja vald, Akste küla)
Suursoo   (Harju maakond, Kuusalu vald, Koitjärve küla)
Vastse-Roosa sild, Vaidava jõgi   (Võru maakond, Mõniste vald, Vastse-Roosa küla)

scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Kiililiste seire 2017. a.

Kiililiste seiret teostati 2017. aastal 10 seirealal kokku 34 mõõtekohas kolmel seireperioodil. I seireperioodi välitööd toimusid 7 päeval ajavahemikus 19.-29. mai, II seireperioodil...

» Kiililiste seire 2016. a.

2016. aastal viidi kiililiste koosluste seire läbi 10 etteantud seireruudus kokku 20 punktis. Lähteülesandes nimetatud 18 seirepunktile viidi seire läbi veel Nõva jõel (ruut E509N408) ja...

» Kiililiste seire 2011. a.

KokkuvõteEesti kiililiikide, praeguseks 57 liigini kasvanud nimestikust registreeriti 2011. aastal kõikidelt seirealadelt kokku 25  liiki. Eelmisel, 2010. aastal oli registreeritud liikide...

» Kiililiste seire 2010. a.

KokkuvõteSeireaastal registreeriti kokku 27 kiililiiki. Kaitsealustest liikidest kohati rohe-vesihobu kaheksal alal, suur-rabakiil kolmel alal, hännak-rabakiil kolmel alal, valgelaup rabakiil kahel...

» Kiililiste seire 2009. a.

KokkuvõteKokku loendati 2009. aastal 16 transektil 1785 eksemplari kiilivalmikuid. Eesti 56 kiililiigist registreeriti seirealadel 24 liiki. Kaitsealustest ja EL Loodusdirektiivi lisadesse...

» Kiililiste seire 2008. a.

KokkuvõteEesti 54 kiililiigist registreeriti 2008. aastal kõikidelt seirealadelt kokku 23 liiki. EL Loodusdirektiivi liike registreeriti 5. Võrreldes 2007. aastaga oli kiililiike ligi veerandi...
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee