Asute siin: Avaleht Programmid Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire Haruldaste ja ohustatud taimekoosluste seireHaruldaste ja ohustatud taimekoosluste seire

Alaprogrammi tutvustus
scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Haruldaste ja ohustatud taimekoosluste seire 2004. a.

Kokkuvõte

2004. aastal toimus haruldaste ja ohustatud taimekoosluste seire 12 allprojektina, mille käigus seirati looniite, puisniite, lamminiite, salumetsi, loometsi, pangametsi, madalsoid,...

» Haruldaste ja ohustatud taimekoosluste seire 2003. a.

Kokkuvõte

Kadrioru seireala pangametsa seisund oli 2003. aastal stabiilne, ühegi rinde koosseisus olulisi muutusi ajavahemikul 1998 kuni 2003 toimunud ei ole.Puurinne on tihe ja puude tervislik...

» Haruldaste ja ohustatud taimekoosluste seire 2001. a.

Kokkuvõte

Arumetsade seire raames uuriti 2001. aastal Surju palutammikut ja Nigula salumetsa.Luhaniitude seiret viidi 2001. aastal läbi Valga maakonnas Mustjõe ja Vaidva jõe lammidel.Mustjõe...

» Haruldaste ja ohustatud taimekoosluste seire 2000. a.

Kokkuvõte

Salumetsade seiret teostati Laiuse salutammikus ja Haanja Looduspargis Vällamäel.Laiuse salutammiku seirealal hinnati parameetreid nagu liikide koguarv (27), liikide maksimumarv 1 m²...

» Haruldaste ja ohustatud taimekoosluste seire 1999. a.

Kokkuvõte

Ohustatud ja haruldaste taimekoosluste seire toimus 1999. aastal 8 allprojektina, mille käigus seirati aruniite, loopealseid, nõmmesid, pärisaruniitusid, rannaniite, põlluservi,...

» Haruldaste ja ohustatud taimekoosluste seire 1998. a.

Kokkuvõte

Haruldaste ja ohustatud taimekoosluste seire allprogrammi raames toimus 1998. aastal seire kuues kooslusegrupis: rabad, pangametsad, loopealsed, rannaniidud, arupuisniidud ja...

» Haruldaste ja ohustatud taimekoosluste seire 1997. a.

Kokkuvõte

Rannaniitude seiret viidi 1997. aastal läbi Häädemeeste, Luidja, Österby ja Käsmu seirealadel. Aruandes on toodud seireala asukoha üldine kirjeldus; mikroreljeef; veerežiim;...

» Haruldaste ja ohustatud taimekoosluste seire 1996. a.

Kokkuvõte

Haruldaste ja ohustatud taimekoosluste seire toimus 1996. aastal järgmiste allprojektidena: "Kirde-Eesti rabad", "Kukemarjanõmmed", "Looniidud", "Rannaniidud", "Loopealsed",...

» Haruldaste ja ohustatud taimekoosluste seire 1995. a.

Kokkuvõte

Liikide ja koosluste seire alamprogrammi raames toimus 1995. aastal haruldaste ja ohustatud taimekoosluste seire. Haruldaste ja ohustatud taimekoosluste seire koosnes omakorda 11...
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee