Asute siin: Avaleht Programmid Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire ArendusprojektidArendusprojektid

Alaprogrammi tutvustus

Riikliku keskkonnaseire programmi efektiivseks toimimiseks on vajalik seireprogrammi perioodiline täiustamine nii alaprogrammide valimi kui seiremetoodikate osas. Arendusprojektide raames viiakse läbi olemasolevate programmide täiendamiseks vajalikke töid, aga ka uute metoodiliste võtete või uudse tehnika rakendamiseks vajalikke eeluuringuid. Arendusprojektide läbiviimine toimub vastavalt vajadustele.

scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Arendusprojektid 2007. a.

Kokkuvõte2007. aastal teostati kaks arendusprojekti:1. Hiiumaa ja Läänemaa seirejaamade koordinaadid. Projekti käigus täiendati ja korrastati Hiiumaa ja Läänemaa seirejaamade nimekirja ja...

» Arendusprojektid 2006. a.

Kokkuvõte2006. aastal teostati Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse tellimusel arendustöö, mille eesmärkideks oli riikliku keskkonnaseire veebiväljundi eluslooduse seire bloki...

» Arendusprojektid 2005. a.

KokkuvõteVastavalt lepingule oli 2005. aastal Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse 1. ülesandeks eluslooduse mitmekesisuse seire andmestiku sidumine keskkonnaregistriga. Ülesande...

» Arendusprojektid 2002. a.

KokkuvõteSelgrootute riiklik seire on seatud tuvastama liigilise mitmekesisuse ning populatsioonide arvukuse muutusi ruumilis-ajalisel skaalal, olgu muutuste põhjused siis looduslikud või...
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee